Janez Sodržnik v podcastu z Uršulo Majcen

Janez Sodržnik v podcastu z Uršulo Majcen

  • 07.01.2021
  • Kakšno je aktualno dogajanje na področju športa v času, ki ga pomembno oblikuje korona kriza. V intervjuju z Uršulo Majcen mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ spregovori tudi o dnevu slovenskega športa in načrtih za prihodnost.

Škoda, ki jo je povzročil covid-19, je za celotno populacijo velika, njene posledice pa bomo občutili s časovnim zamikom. V pogovoru z Uršulo Majcen je mag. Janez Sodržnik med drugim izpostavil pomen gibanja kot ene osnovnih in temeljnih človekovih potreb, ki pa v trenutnih razmerah ostaja zapostavljena. Četudi je država na nek način poskrbela za dejavnosti vrhunskega športa, pa je mnogo več škode povrzočeno šolski populaciji, mladim in nenazadnje vsem, ki se s športom ukvarjajo na rekreativni ravni. Prav zato meni, da bi moralo biti sporočilo države ljudem drugačno, in sicer naj ostanejo telesno aktivni kljub upoštevanju številnih omejitev in ukrepov.

Pri uveljavljanju slednjih je opaziti neusklajenost in nedoslednost, kar po njegovem mnenju med ljudmi ustvarja nezaupanje, ki se v slovenski javnosti kopiči že dalj časa. Problem vidi v tem, da so se odločevalci naslonili zgolj na eno, tj. zdravstveno stroko, športna pa je bila spregledana. Predlogi in iniciative športne stroke tako žal ostajajo neuspšeni. Ob tem izpostavi tujino, kjer so športne organizacije resni sogovornik, ki soodloča pri izvajanju ukrepov ter poudari, da je slovenski šport dovolj odgovoren. 

Čeprav v državi manjkata pozitiven odnos in upanje, ki bi ga morali spodbujati odločevalci in vodje, sam ostaja optimist, ki verjame, da je vsaka kriza navsezadnje tudi priložnost. Z optimizmom pričakuje največji športni dogodek v Sloveniji – 27. TAFISA Svetovni kongres, ki ga oktobra gostimo v Portorožu in za katerega verjame, da bo Slovenijo postavil na zemljevid vodilnih sil na področju športa za vse.

Celotnemu prispevku lahko prisluhnete TUKAJ.