Zgodovinski prapor Društva za telesno vzgojo Partizan Polzela

Zgodovinski prapor Društva za telesno vzgojo Partizan Polzela

  • 11.12.2020
  • Zgodovina športa na Polzeli se dokazuje z lepo ohranjenim praporom z začetno letnico 1919. Prapor je v hrambo prejela Zveza športnih društev Polzela.

Na palici prapora je zabeleženih 54 zlatih, 18 srebrnih in 7 bronastih darovalcev, ki so označeni z zvezdo.

Takoj v začetku devetdesetih let je na objektu Partizana Polzela potekala obnova. Prapor so to takrat hranili v prostorih društva. Po letu 1993 ga je kot pomembni predmet zgodovine športa hranil Drago Vasle. Njegova želja je bila, da se ohrani in je na mestu, kjer se spodobi.

Zraven praprora sta še dva trakova, ki predstavljata Tovarno nogavic Polzela, Okrajni ljudski odbor Celje, Sindikalno podružnico tovarne nogavic Polzela in Kmetijsko gospodarstvo Založe – Šempeter.

Prapor je v hrambo prevzel Ivan Kapitler, predsednik Zveze športnih društev Polzela, kot pravi, z željo, da ga primerno obnovijo. Prapor naj bi tako v bodoče krasil prostore Zveze športnih društev Polzela.