Volilna skupščina ŠUS

Volilna skupščina ŠUS

  • 03.11.2020
  • Članice ŠUS vabimo na volilno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo potekala v torek, 17.11.2020 ob 17.00 uri preko videokonferenčne aplikacije ZOOM.

Dnevni red:

1. Otvoritev
2. Skupščina 17.11.2020
    2.1. Izvolitev organov skupščine
    2.2. Glasovanje na skupščini
    2.3. Dnevni red skupščine
    2.4. Poročilo verifikacijske komisije
3. Razrešitev organov Športne unije Slovenije (mandat 2016-2020)
4. Volitve organov Športne unije Slovenije mandat (2020-2024)
    4.1. Predsednika zveze
    4.2. Članov Izvršnega odbora
    4.3. Članov Nadzornega odbora
    4.4. Članov Častnega razsodišča

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pred sejo pošljete po e-pošti na naslov spela.orehek@sportna-unija.si.

Gradivo:

 Navodila za povezavo na skupščino preko videokonferenčne aplikacije ZOOM bodo posredovana pravočasno.