Delegati potrdili sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah

Delegati potrdili sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah

  • 08.10.2020
  • Včeraj se je v prostorih Športne hiše Ilirija odvila predvolilna skupščina ŠUS, na kateri so delegati potrdili sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS ter rokovnik za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe ŠUS.

Postopek evidentiranja kandidatov za predsednika, podpredsednika in druge organe Športne unije Slovenije se prične z jutrišnjim dnem, torej 9.10.2020, oddaja vlog pa bo možna do petka, 23. oktobra do 12.00 ure.

Načini in postopki o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije so določeni v Sklepu o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS.

Vse vloge morajo biti poslane s priporočeno s povratnico pošto na naslov Športne unije Slovenije s pripisom »Ne odpiraj - za Kandidacijsko komisijo« najkasneje do zgoraj navedenega roka.

Vsi dokumenti, vezani na volitve, so objavljeni v rubriki Volitve ŠUS 2020.

Skupščina ŠUS, ŠHI Ljubljana, 7.10.2020