Predvolilna skupščina Športne unije Slovenije

Predvolilna skupščina Športne unije Slovenije

  • 23.09.2020
  • Članice ŠUS vabimo na predvolilno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo v sredo, 7.10.2020 s pričetkom ob 17.00 v Športni hiši Ilirija.

Obrazložitev sklica predvolilne skupščine: dne 16.11.2020 se končuje mandatno obdobje štirih let trenutnega vodstva Športne unije Slovenije. Na redni letni skupščini ŠUS dne 16.6.2020 so bile s 84% večino sprejete spremembe in dopolnitve Pravil ŠUS. Zaradi pritožb, ki so bila s strani treh društev članic ŠUS naslovljena na Upravno enoto Ljubljana, le ta še ni uspela odločati o usklajenosti sprejetih sprememb Pravil ŠUS in zakonodaje za področje društev. Iz tega razloga, skladno z dosedanjimi in trenutno veljavnimi Pravili ŠUS, podajamo predlog pričetka postopkov za evidentiranje, kandidiranje in volitev predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS. Celoten postopek je obrazložen v samem sklicu skupščine ŠUS; ta je del gradiva, ki smo vam ga poslali po elektronski pošti, prav tako pa je dostopno tudi na spletni strani www.sportna-unija.si.

Dnevni red:

1. Otvoritev
2. Skupščina 7.10.2020
   2.1 Izvolitev organov skupščine
   2.2 Glasovanje na skupščini
   2.3 Dnevni red skupščine
   2.4 Poročilo verifikacijske komisije
3. Evidentiranje, kandidiranje in volitve predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki nam jo pred sejo pošljete po e-pošti na e-naslov spela.orehek@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Vodnikova cesta 155, Ljubljana.

Gradivo:

Predviden program:

  • od 16. ure dalje: oddajanje poverilnic za skupščino ŠUS
  • ob 17. uri: pričetek skupščine ŠUS

Navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Na skupščini bo poskrbljeno za varno fizično razdaljo 1,5 m. Naprošamo vas, da jo tudi sami vzdržujete v času prihoda in odhoda z dogodka. Skupščine naj se udeležijo zdravi predstavniki društev. Uporaba maske je obvezna v vseh prostorih Športne hiše Ilirija.