Sestanek partnerjev projekta CHANGE

Sestanek partnerjev projekta CHANGE

  • 17.06.2020
  • V okviru mednarodnega projekta CHANGE je bil danes namesto srečanja partnerjev v Amsterdamu organiziran spletni sestanek, na katerem je potekala zanimiva razprava.

Organizator sestanka, EOSE – European Observatoire of Sport and Employment, je po uvodnem pozdravu odprl debato o posledicah epidemije koronavirusa v državah partnericah, s posebno pozornostjo na področje športa. Sledila je predstavitev analize trenutnega stanja na področju športa za razvoj v Evropski uniji ter diskusija o posredovanih rezultatih. Sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve Mojca Markovič je za namene raziskave posredovala izvedene intervjuje z deležniki iz Slovenije ter poročilo o stanju na področju športa za razvoj v slovenskem okolju.

Partnerji so se nato seznanili z definicijo in konceptom poklicnih standardov ter različnih poti za dosego nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Nadaljevali so z obravnavo in pripravo vsebine kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, s poudarkom na funkcijah koordinator in aktivator. Omenjeni funkcijji sta nepogrešljivi v delovanju športnih organizacij.

Več informacij o projektu lahko prejmete na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si.