Gozdna šola Mozirje gostila redno letno skupščino ŠUS

Gozdna šola Mozirje gostila redno letno skupščino ŠUS

  • 17.06.2020
  • Letošnja redna letna skupščina Športne unije Slovenije se je na račun več tedenskega stanja epidemije v Sloveniji odvila dva in pol meseca kasneje kot običajno. Predstavniki društev so se tokrat zbrali v Gozdni šoli Mozirje.

Skoraj tri mesece trajajoča epidemija v Sloveniji je preprečila izvedbo redne letne skupščine ob sicer že utečenem marčevskem terminu. Sprememba termina je obenem ponudila priložnost, da sejo izvedemo v zelenem in sproščujočem okolju Gozdne šole Mozirje.

Pozdravne besede sta tokrat zbranim namenila predsednik, Dejan Crnek, ki je izpostavil dobro delo ekipe v zadnjih letih skupaj s pomembnejšimi mejniki ter prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, mag. Janez Sodržnik.

Več kot 90 delegatov je v sklopu dnevnega reda prisluhnilo poslovnem in finančnem poročilu za preteklo, letnem delovnem načrtu za tekoče leto ter programu gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS. Novost na tokratni skupščini je bila avdio-video predstavitev, ki smo jo v pisarni ŠUS pripravili vnaprej. Tako smo prisotnim na poenostavljen in hitrejši način predstavili najpomembnejše točke tako znotraj nacionalnih kot mednarodnih programov. Vse tri dokumente je skupščina potrdila.

Med točkami dnevnega reda sta bila še predloga sprememb oziroma dopolnil Pravil ŠUS in pa Poslovnika o delu skupščine. Postopek sprememb in dopolnitev je , vse od ustanovitve komisije, zbiranja predlogov članic in izvedbe regijskih srečanj, zbranim predstavil podpredsednik, mag. Patrik Peroša. Po krajši razpravi sta bila oba dokumenta potrjena.

Sejo smo po zaključku uradnega dela pospremili še z druženjem ob hrani in pijači.

Skupščina ŠUS, Gozdna šola Mozirje, 16.6.2020