Gibalna pismenost vse bolj prepoznavna kot ena ključnih kompetenc posameznika

Gibalna pismenost vse bolj prepoznavna kot ena ključnih kompetenc posameznika

  • 29.05.2020
  • Športna unija Slovenije je partner v pomembnem mednarodnem projektu Physical Literacy For Life, katerega namen je povečati ozaveščenosti o pomenu gibalne pismenosti, tudi kot ene izmed ključnih kompetenc posameznika.

Sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve Mojca Markovič je 28. in 29. maja 2020 sodelovala na digitalnem sestanku projekta Physical Literacy For Life, ki ga vodi International Sport and Culture Association (ISCA), sofinancira pa ga Evropska unija v okviru ErasmusPlus programa. Cilj projekta je uvrstiti gibalno pismenost med ključne kompetence posameznika za vseživljenjsko učenje v evropskem referenčnem okviru. Poleg tega bodo pripravljena raznovrstna orodja za zagovorništvo in ozaveščanje o pomenu gibalne pismenosti tako za splošno javnost kot tudi za strokovni kader in športne organizacije.

Sestanek je obravnaval štiri glavne sklope projekta: pregled trenutnega stanja v državah partnericah in Evropski uniji, predstavitev formata samoanaliznih vprašalnikov za različne ciljne skupine, razprava o zagovorništvu in metodah ter načrt dela za pripravo priročnika in izvedbo pilotnega testiranja v nekaterih evropskih državah, tudi v Sloveniji.