Ploden sestanek Move Transfer II

Ploden sestanek Move Transfer II

  • 03.06.2020
  • Pregled stanja in opravljenega dela je pokazal, da so bile aktivnosti za implementacijo koncepta Zdravo društvo v Italiji in v Romuniji uspešne ter da za pridobitev znaka kakovosti kar nekaj interesa.

Danes je potekal sestanek partnerjev Move Transfer II, ki bi ga morala Športna unija Slovenije gostiti v Ljubljani, a je bil izveden v digitalni obliki zaradi omejitev potovanj. Projekt bo zaradi omejitev, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 podaljšan za šest mesecev. A kljub težkim razmeram so partnerji aktivno izvajali prenos koncepta Zdravo društvo v Italijo in Romunijo.

Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve, je partnerje uvodoma pozdravila ter predstavila administrativne spremembe, ki so nastale zaradi izrednih razmer. Nato so predstavniki partnerjev podali pregled opravljenih aktivnosti ter razložili, kako so izredne razmere vplivale na izvedbo aktivnosti projekta in njihov odziv na nepričakovane težave. Saška Tomat Benedičič, vodja projektov ISCA je predstavila prenovljeno spletno stran projekta ter digitalni self assesment toolkit, ki je pripravljen za športna društva, ki želijo pridobiti znak kakovosti Healthy Club. a spletni strani projekta Move Transfer II https://healthyclub.isca.org/ je poleg predstavitve projekta na voljo nabor gradiv, ki so namenjene športnim organizacijam z znakom kakovosti Healthy Club. Poleg self assesment toolkit-a za športna društva so dostopna tudi priporočila za implementacijo koncepta Zdravo društvo ter promocijski materiali za društva z znakom kakovosti. 

Plodna razprava na sestanku je poleg dogovora o naslednjih korakih in zadolžitvah posameznih partnerjev prinesla precej idej o nadgradnji koncepta Zdravo društvo ter o možnostih razširitve evropske mreže zdravih društev.