Redna letna skupščina Športne unije Slovenije

Redna letna skupščina Športne unije Slovenije

 • 01.06.2020
 • Članice ŠUS vabimo na skupščino Športne unije Slovenije, ki bo v torek, 16. junija s pričetkom ob 16.30 v Gozdni šoli Mozirje.

Dnevni red:

 1. Otvoritev
 2. Skupščina 16.6.2020
  2.1. Izvolitev organov skupščine
  2.2. Glasovanje na skupščini
  2.3. Dnevni red skupščine
  2.4. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Letno poročilo 2019
 4. Letni načrt dela 2020
 5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP)
 6. Predlog dopolnitve Pravil in Poslovnika o delu skupščine Športne unije Slovenije
 7. Razno

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki nam jo pred sejo pošljete po e-pošti na e-naslov spela.orehek@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Vodnikova cesta 155, Ljubljana.

Gradivo:

Predviden program:

 • od 15.30 ure dalje: oddajanje poverilnic za skupščino ŠUS
 • ob 16.30 uri: pričetek skupščine ŠUS