Nagovor predsednika ŠUS

Nagovor predsednika ŠUS

  • 20.04.2020
  • V luči trenutnih razmer objavljamo nagovor predsednika ŠUS z nekaterimi pojasnili in stališči Športne unije Slovenije glede novo nastale situacije, s katero se soočamo. Obenem predstavnike društev članic vabimo k posredovanju vaših razmišljanj, predlogov ter pobud, ki jih sami vidite kot možnost ublažitve posledic epidemije za vaše lokalno okolje in nenazadnje celotno področje športa za vse.

Pred mesecem dni nas je doletel nepričakovani dogodek, ki je zaustavil Slovenijo tako kot tudi preostali svet. Svetovna zdravstvena organizacije (WHO) je razglasila pandemijo, nekaj dni kasneje pa je Slovenija razglasila epidemijo. Nadležen korona virus (COVID-19) je spremenil dnevni utrip po vseh državah sveta. Postopoma so se razglašale izredne razmere, življenje se je praktično čez noč zaustavilo. Zaustavile so se gospodarske dejavnosti, zaustavile so se športno-tekmovalne in rekreativne dejavnosti, zaustavilo se je družbeno življenje. Gibanje in medsebojni stiki so se zelo omejili, življenje se je strnilo v okvire bivalnega okolja.

Soočamo se z novo zgodovinsko situacijo in življenjsko preizkušnjo, v kakršni človeštvo še nikoli ni bilo. Korona virus je tudi neke vrste opozorilo, da uničujemo naš dragoceni planet. Hiter tempo življenja nas je pripeljal do situacije, da nismo bili več pozorni na svoje okolje, na ljudi ki nas obdajajo, predvsem pa na svoje družinske člane. Korona virus nam je dal priložnost za razmislek o naši prihodnosti in prihodnosti naše skupnosti. V teh izrednih razmerah, ko smo prisiljeni biti doma, imamo krasno priložnost, da naše telo spočijemo, priložnost, da snujemo načrte za prihodnost in priložnost, da smo v krogu svojih najbližjih. Obenem lahko naredimo veliko tudi za naše zdravje, kar nam omogoča redna rekreativna vadba, pa četudi med štirimi stenami.

Z optimizmom gledam v prihodnost. Verjamem, da se bo situacija umirila in se bomo na svoje tirnice vrnili še močnejši. Optimizem mi vliva tudi podatek, da se je v teh izrednih razmerah izkazala ravno športna rekreacija, kot ena najpomembnejših dejavnosti, ki jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Že nekaj minut vadbe pomaga k boljšem počutju, obenem pa prispeva k boljšem psihofizičnem stanju ter naravni krepitvi imunskega sistema. Veseli me, da smo del gibanja športa za vse, ki ravno v teh težkih časih pomembno prispeva h kakovostnejšem preživljanju prostega časa.

Zavedam se, da je izredno stanje povzročilo veliko škode, posledice se bodo čutile še nekaj mesecev mogoče celo let. Športna unija Slovenije tako kot vaša društva preživlja težke trenutke, nihče nam ne zna pojasniti ali bodo nastale izgube dejansko deležne državne ali druge pomoči. Nekaj svojih dogodkov smo bili primorani premestiti na kasnejše obdobje, spet druge smo morali odpovedati. A ker življenja ni konec, se je ekipa Športne unije Slovenije pripravljena soočiti z novimi izzivi. Kot vedno do sedaj bomo tudi tokrat sledili vrednotam Sokolov, ter tako nudili pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali.

Na Športni uniji Slovenije smo se tako odločili, da zberemo čim več informacij o posledicah izrednih razmer s katerimi se vaše društvo sooča. Želeli bi imeti vpogled v lokalno problematiko, saj bi nam to lahko pomagalo pri pripravi pobud in predlogov - te bi naslovili na ustrezne inštitucije, ki lahko v danih razmerah pomagajo. Obenem nam bi bili v pomoč pri pripravi novih programov, s katerimi vam lahko pomagamo v naših okvirih. Veseli bomo tudi konkretnih pobud, ki jih sami vidite kot možne ublažitve posledic epidemije na vašo/našo dejavnost športne rekreacije. Veseli bomo tudi dobrih praks, ki ste jih v teh posebnih trenutkih ubrali, da ste svoje člane in lokalno okolje animirali h gibanju. Pripravili smo en krajši spletni vprašalnik s tremi vprašanji, dostopen na naslovu: https://www.1ka.si/a/274637. Prosimo vas, da z nami delite vaša razmišljanja.

Naj vas še seznanim, da smo na Športni uniji Slovenije v vsem tem epidemiološkem obdobju redno spremljali in evalvirali vladne ukrepe za omilitev posledic epidemije, kakor tudi predloge na področju športa, ki jih je nacionalna krovna športna organizacija (OKS-ZŠZ) pripravila in posredovala Vladi RS. Za tista področja, ki niso bila zajeta v tem predlogih, smo proaktivno ravnali in OKS-ZŠZ posredovali naša razmišljanja (dopisa sta v prilogi). Tudi v prihodnje bomo aktivni na tem področju, zato nam je vaš odziv izjemno pomemben, saj si želimo, da Vlada RS rešuje realne probleme, tiste s katerimi se srečujete v tem specifičnem obdobju.

Drage prijateljice, dragi prijatelji. Športna unija Slovenije bo storila vse, da bodo naši predvideni programi in projekti izvedeni v zastavljenih okvirih. Vse napore bomo vložili v aktivnosti s katerimi bodo posledice epidemije minimalno vplivale na naše poslanstvo. Ključ do tega je medsebojno sodelovanje in spoštovanje, ki ga je treba gojiti v prijetnih in manj prijetnih trenutkih. Prepričani smo, da to zmoremo!

Zaključil bi z željami, da ostanemo zdravi in da bo naš jutri poln energije in veselja, tak, kot smo ga imeli pred mesecem dni nazaj.

Ostanimo povezani v gibanju!

Dejan Crnek, predsednik

 

Dopis ŠUS za OKS

Dopis ŠUS za OKS