Pisarna Športne unije Slovenije tudi v tem času aktivna

Pisarna Športne unije Slovenije tudi v tem času aktivna

  • 25.03.2020
  • Kljub trenutnim razmeram, ki otežujejo marsikatero aktivnost, se na Športni uniji Slovenije pripravljamo na najaktivnejši del leta, ki je pred nami. Do konca meseca se namreč iztečejo roki za oddajo poročil, v teku so tudi prijave na razpis Erasmus+ Sport, razpis LPŠ in razpis za izbor programov profesionalnega usposabljanja.

Športna unija Slovenije se bo tako kot pretekla leta na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 prijavila na področju delovanje športnih organizacij ter s svojimi športno rekreacijskimi programi, ki se že vrsto let uspešno izvajajo na nacionallni ravni v sodelovanju s članicami ŠUS.

Prav tako bomo do konca meseca zaključili s pripravo predloga delavnic in seminarjev za Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020/2021. Izvedbo programom načrtujemo na različnih lokacijah po Sloveniji. Več informacij bomo objavili naknadno.

Športna unija Slovenije se je v preteklih letih uveljavila kot zanesljiv partner v mednarodnih projektih. Tudi letos pripravljamo vlogo za pridobitev evropskih sredstev, prejeli pa smo precej povabil za partnerstvo na področju športa za vse.

Trenutno pa poteka korespondenčna seja Izvršnega odbora, na kateri je bil članom v pregled poslan fiinančni del letnega poročila za 2019 skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Seja se zaključi v petek, 27.3.2020, s potrditvijo omenjenih dokumentov pa bomo vso dokumentacijo na Ajpes oddali v skladu prvotnim rokom oddaje, ki je 31.3.2020.