S srečanjem v Ljubljani zaključek regijskih srečanj na temo dopolnitve Pravil ŠUS

S srečanjem v Ljubljani zaključek regijskih srečanj na temo dopolnitve Pravil ŠUS

  • 13.03.2020
  • V tem tednu smo s srečanjem v Ljubljani zaključili z regijskimi srečanji, ki smo jih izvedli na različnih lokacijah z namenom predstavitve predloga sprememb in dopolnitev Pravil ŠUS.

Razlogov za posodobitev je več; nekatere narekuje spremenjena zakonodaja na področju varovanja podatkov, drugo je organizacijsko prilagajanje za učinkovito izvajanje strategij pri doseganju zastavljenih ciljev na področju našega sedanjega in bodočega delovanja, nadalje se je potrebno pripraviti na izzive, ki nas čakajo v desetletju, v katerega smo pravkar vstopili.

Osnutek predloga smo članicam posredovali v začetku leta, kratki posveti, ki smo jih pripravili v sodelovanju z regijskimi koordinatorji, pa so bili namenjeni podrobnejši seznanitvi s dopolnitvami.

Predstavniki društev so pozdravili pripravljen koncept. Slednji bo na prihodnji skupščini ŠUS predlagan društvom v potrditev.