Objavljen Javni poziv za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za 2019

Objavljen Javni poziv za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za 2019

  • 12.03.2020
  • Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019 - novi rok za oddajo predlogov je 30.4.2020.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva.

Celotno besedilo poziva in obrazce za prijavo najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-nagrada-priznanja-prostovoljstvo-2019/.

Zaradi epidemije COVID-19 so člani Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva sprejeli sklep, da se rok za oddajo predlogov podaljša. Predlagateljem se omogoči, da lahko pošljejo predloge in obrazce po elektronski pošti.

Novi rok za oddajo predlogov je 30. 4. 2020 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana v fizični obliki ali po elektronski pošti na gp.mju@gov.si v skenirani obliki (obrazci morajo biti podpisani in žigosani).

Fotografija: Podelitev državne nagrade in priznanj Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018, skupinska fotografija nagrajencev, vir Ministrstvo za javno upravo