Društva pozdravila predlog dopolnitve Pravil ŠUS

Društva pozdravila predlog dopolnitve Pravil ŠUS

  • 05.03.2020
  • Ta teden sta se odvili prvi regijski srečanji na Polzeli in v Mariboru, na katerih smo društvom predstavili predlog spremembe oziroma dopolnitve Pravil ŠUS.

Namen srečanj je društvom predstaviti poglavitne točke sprememb. Predlog sta zbranim predstavila podpredsednik, mag. Patrik Peroša in generalni sekretar, Janez Ovsenik. V razpravi so imeli predstavniki društev možnost podati svoje komentarje in pridobiti pojasnila na morebitna vprašanja.

Odzivi po prvem srečanju so pozitivni, saj so predstavniki društev pozdravili pripravljene predloge dopolnitev.

Naslednji regijski srečanji bosta prihodnji teden v Ajdovščini in Ljubljani.

Regijska srečanja članic