Uvodno srečanje projekta Europe in action

Uvodno srečanje projekta Europe in action

  • 02.03.2020
  • Pretekli konec tedna se je v Frankfurtu odvilo uvodno srečanje mednarodnega projekta Europe in action, ki poteka pod okriljem TAFISA Europe. Na projektu bo poleg osmih evropskih organizacij in institucij sodelovala tudi Športna unija Slovenije.

Med poglavitnimi cilji triletnega projekta so analiza in pregled obstoječih politik na področju množičnega športa tako na ravni EU kot znotraj posameznih evropskih regij in držav ter zbor primerov dobrih praks. Zbrane analize in podatki bodo kot smernice pripravljeni v obliki informativnih gradiv in izobraževalnih modulov, ki bodo na voljo posameznikom in organizacijam, ki delujejo na področju športa za vse. 

V sklopu projekta se bo odvilo več regionalnih srečanj in seminarjev, katerih namen je prenos primerov dobrih praks in znanja ter informativnih gradiv, ki bodo nastala v sklopu projekta, med državami. Končni rezultati bodo predstavljeni na zaključni konferenci projekta.

Tokratno uvodno srečanje je bilo namenjeno spoznavanju partnerskih organizacij in predstavitvi poteka projekta. Gostitelj srečanja je bila ekipa TAFISA Europe. Udeleženci so si med drugim ogledali pisarne organizacije, zbrane pa je pozdravil in nagovoril tudi generalni sekretar, g. Wolfgang Baumann.

Naslednje srečanje na projektu bo oktobra letos v Lizboni in sicer v sklopu 7. svetovnih iger športa za vse. Slovenija bo srečanje gostila oktobra prihodnje leto v sklopu 27. svetovnega kongresa TAFISA v Portorožu.

Ekipo Športne unije Slovenije bosta na projektu zastopala podpredsednik, mag. Patrik Peroša in sekretarska za programske zadeve, Ana Radivo. Med partnerskimi organizacijami so še Združenje šport za vse Srbije, Ciprska športna organizacija, Center znanja za šport iz Nizozemske, Ministrstvo za kulturo in šport / Generalni sekretariat Grčije za šport, Ministrstvo za šport Republike Poljske, Portugalski inštitut za šport in mladino in Turška federacija za šport.

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.