V Berlinu štart mednarodnega projekta Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport

V Berlinu štart mednarodnega projekta Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport

  • 22.02.2020
  • Športna unija Slovenije je eden izmed osmih partnerjev v dvoletnem projektu, ki bo obravnaval socialno vključevanje priseljencev preko športa.

Od 20. do 22. februarja je v Nemčiji potekal uvodni sestanek mednarodnega projekta Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport - SIMCAS, na katerem so se partnerji seznanili s konceptom in cilji projekta ter pripravili plan dela in sodelovanja. Cilj omenjenega projekta je izdelati in testirati metodologijo za vključevanje priseljencev (prve in druge generacije), ki živijo v kritičnih okoliščinah. To so konteksti, za katere so značilne posebne socialno-ekonomske prikrajšanosti in socialne izključenosti, ki otežujejo procese rasti, osebne afirmacije, družbenega odplačevanja, zato je tudi vsakršna oblika odnosa, interakcij, civilnega sobivanja in socialne kohezije zahtevna.
Projekt bo temeljil na celovitem pristopu, ki vključuje:

  • bibliografsko raziskovanje integracijskih procesov s športom ter značilnosti in težave vključevanja tujcev v izbrani kontekst;
  • intervjuje z zainteresiranimi deležniki;
  • analizo dobrih praks, ki obstajajo na evropski ravni in jih spodbujajo projektni partnerji.

Izdelano metodologijo bodo projektni partnerji izvajali in testirali v različnih okoliščinah. Metodologija bo primerna za športne delavce, sočasno bo tudi uporabno orodje za povečanje znanja in veščin socialnih delavcev, ki delujejo na izbranih kritičnih področjih. Glavni rezultat projekta bo komplet orodij za razvoj ukrepov za vključevanje priseljencev z uporabo športa, ki bo poleg opisa metodologije vključeval nabor orodij, ki bodo športnemu izvajalcu pomagali oblikovati najučinkovitejše ukrepe za doseganje socialne integracije. Komplet orodij bo brezplačno na voljo na spletu.