Vabimo na brezplačno delavnico Razvijanje empatije v športu

Vabimo na brezplačno delavnico Razvijanje empatije v športu

 • 10.12.2019
 • Med 18. in 19. januarjem prihodnje leto pripravljamo praktično delavnico Razvijanje empatije v športu, na katero vabimo strokovne delavce na področju izobraževanja in športa.

Delavnico namenjamo učiteljem v osnovni in srednji šoli ter trenerjem in vaditeljem oziroma strokovno usposobljenemu kadru na področju športa.

Na dvodnevni praktično usmerjeni delavnici se bomo spoznali s teorijo in vadili veščine povezovalne komunikacije, vadili aktivno poslušanje, prepoznavanje potreb, občutij in stiske mladih. Spoznali se bomo z razlikami med povezovalnim in razdiralnim jezikom ter načini, kako med mlade vnesti več medsebojnega razumevanja, spoštovanja in razumevanja ter se ne nazadnje naučili postavljati meje na povezovalen način.

Delavnica se bo odvijala v Športni hiši Ilirija na naslovu Vodnikova cesta 155 v Ljubljani.

Vsebina delavnice:

 • Veščine povezovalne komunikacije
 • Aktivno poslušanje: ključno orodje za krepitev stika z mladimi
 • Povezovalni ali razdiralni jezik?
 • Prepoznavanje potreb, občutkov in stiske mladih
 • Empatično poslušanje: ključ do dobrih odnosov
 • Kako postavljati meje na povezovalen način 

Predavatelj: Jaka Kovač

Jaka Kovač je trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec. vodi delavnice za prostovoljce, mladinske delavce, učitelje, športne trenerje, voditelje delavnic, begunce, otroke in mladostnike na različne teme (komunikacija, vodenje skupin, medkulturni dialog, medgeneracijsko sodelovanje, integracija beguncev, delo z otroki s posebnimi potrebami …) idr. Redno se udeležuje izobraževanj nenasilne komunikacije (po Marshallu B. Rosenbergu), je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja. Več let se je učil in prakticiral skupinski dialog (po Davidu Bohmu), je učitelj meditacije, 20 let je bil trener juda.

Pogoji za prijavo:

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na kateremkoli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Pedagoška izobrazba (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, razredni učitelj) ali izobrazba športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Starost najmanj 18 let.

Postopek prijave

Registracija in prijava na dogodek potekata preko spleta na naslovu: http://prijave.olympic.si

Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi).

Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, razredni učitelji) ali izobrazbi športne smeri (npr. kopija diplome) ali
 • kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) in
 • kopijo osebnega dokumenta.

Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila (tudi v video obliki) za uporabo aplikacije.

POMEMBNO:

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Udeleženci prijavljeni preko sistema KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (strokovne delavke in delavci iz vzgoje in izobraževanja) bodo po opravljenih vseh obveznostih (in opravljeni evalvaciji) lahko dobili potrdilo o pridobljenih 0,50 točke.

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je 13.1.2020 do 14.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest.

Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO

POTRDILO O ZAPOSLITVI