Vključite se v mrežo podizvajalcev programov ŠUS

Vključite se v mrežo podizvajalcev programov ŠUS

  • 15.10.2019
  • Pričeli smo s pridobivanjem sredstev za izvedbo programov ŠUS v letu 2020. Članice tako vabimo, da se skladno s svojimi dejavnostmi priključite izbranim programom.

Športna unija Slovenije bo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020 prijavila svoje programe, ki bodo vključevali mrežo podizvajalcev. V kolikor bo ŠUS uspešen pri kandidiranju na razpis FŠ za posamezni program, bo ŠUS sofinanciral izvedbo posameznega programa lokalnim izvajalcem skladno z razpisnimi pogoji Fundacije za šport. V ospredju bodo uveljavljeni programi Športne unjie Slovenije, kot so Veter v laseh, Slovenija v gibanju in Aktivno staranje, v okviru katerih v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi in zvezami, omogočimo raznovrstne športo rekreativne aktivnosti vsem starostnim kategorijam.

Članice smo tako v posebnem obvestilu povabili, da nam posredujete izpolnjene in podpisane izjave skupaj z ustreznimi prilogami, in sicer najpozneje do ponedeljka, 4.11.2019. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v programih Športne unije Slovenije, nas kontaktirajte na e-naslov sus@sportna-unija.si.