Nova sezona mednarodne kampanje Now We Move je pred vrati

Nova sezona mednarodne kampanje Now We Move je pred vrati

  • 09.04.2019
  • Znani so letošnji datumi uveljavljene mednarodne kampanje Now We Move, kateri se lahko pridružite tudi vi. K sodelovanju v omenjeni kampanji vabimo športna društva, športne zveze in sorodne organizacije.

Že od leta 2012 pod okriljem Mednarodne organizacije športa in kulture ISCA poteka uveljavljena mednarodna kampanja Sedaj se gibamo – Now We Move. Namen akcije, ki se odvija predvsem v Evropi in južni Ameriki, je povezati sektor športa za vse in sorodne sektorje s prizadevanjem zniževanja telesne neaktivnosti ter s tem zmanjšanje nezdravega, nekvalitetnega življenja. V okviru akcije se odvija širša mednarodna promocija koristi gibanja ter redne udeležbe na športnih in drugih telesnih aktivnostih. Potrebno je povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti ukvarjanja s športom in splošno fizično aktivnostjo ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Tako je cilj do leta 2020 doseči, da bo 100 milijonov Evropejcev več aktivnih v športu in fizičnih aktivnostih. ŠUS bo v letu 2019 koordiniral projekte Teden gibanja - MOVE Week, European Fitness Day in No Elevators Day na nacionalni ravni.


Telesna dejavnost je že vrsto let visoko na lestvici prednostnih tem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), v zadnjem desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije (EU). Le z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja bomo lahko bolje obvladovali breme kroničnih bolezni v dolgoživih družbah. Poleg nezdravega prehranjevanja tudi premalo telesne dejavnosti namreč pomembno prispeva k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni ter k stroškom zdravstvenih blagajn.


Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s športnimi društvi in sorodnimi organizacijami v letu 2019 izvedla sledeče mednarodne projekte oziroma kampanje:

Lepo vas vabimo, da se pridružite mednarodnemu športnemu gibanju, ki je iz leta v leto bolj številčno in prepoznavno. Vključite se lahko s športnimi prireditvami in dnevi odprtih vrat v okviru vaših rednih vodenih vadb. Več informacij o posameznem projektu oziroma kampanji bo podanih v vabilu k vključitvi za vsak posamezen projekt na naši spletni strani v prihodnjih tednih. V kolikor pa želite dodatne informacije takoj, pišite na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.


Uradne spletne strani omenjenih mednarodnih projektov in prijave (klikni na povezavo):