1. Nacionalna konferenca "Zdrava povezava"

1. Nacionalna konferenca "Zdrava povezava"

  • 04.04.2019
  • Ministrstvo za zdravje v torek, 9. aprila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pripravlja 1. nacionalno konferenco »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi«.

Konferenca je namenjena predstavitvi 85 sofinanciranih programov in projektov nevladnih organizacij s področja javnega zdravja v obdobju 2017-2019, pogledu v prihodnost in načrtovanju nadaljnjega dela s ciljem večjega vključevanja nevladnega sektorja v aktivnosti na področju javnega zdravja.

Na konferenci bodo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
- kakšni so dosedanji rezultati sodelovanja in povezovanja med državo, stroko in nevladnim sektorjem na področju javnega zdravja,
- kako programi in projekti nevladnih organizacij konkretno dosegajo ljudi in zadovoljujejo njihove potrebe,
- kaj lokalna skupnost pridobi s podporo programov in projektov nevladnih organizacij,
- kako lahko država in lokalna skupnost zagotovita stabilno in trajno delovanje nevladnega sektorja na področju zdravja.

V 3 sklopih bodo na interaktiven način predstavljene sofinancirane vsebine.

1. V sklopu »Nisem sam« bodo predstavljeni programi, ki zagotavljajo pomoč bolnikom in njihovim svojcem ter pomoč ljudem v stiski. Sklop bo vodil Borut Veselko, ki bo poskušal ugotoviti za katere težave lahko posameznik najde rešitve pri nevladnih organizacijah in bo vprašanja naslovil na nevladne organizacije v občinstvu.

2. sklop »Skupaj smo močnejši« se bo osredotočil na primere dobrih praks povezovanja in sodelovanja deležnikov v lokalnih skupnostih, ki prispevajo k boljšemu zdravju.

3. sklop »Varna mladost« je namenjen predstavitvi dela NVO z mladimi, in sicer predvsem v smislu aktivnega vključevanja mladih v delo NVO in opolnomočenja mladih za zdrave izbire.

Na konferenci bo prisotna tudi ekipa Športne unije Slovenije, in sicer s predstavitvijo projekta Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti.

Program sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Fundacija za šport. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

PROGRAM