EFSC diversity award - natečaj za športna društva

EFSC diversity award - natečaj za športna društva

  • 07.02.2019
  • Evropska federacija športa za delavce in podjetja (EFCS) nadaljuje s podeljevanjem nagrade organizacijam iz vrst svojih članic, ki pri delovanju in izvajanju aktivnosti na področju športa upoštevajo enakost med spoloma oziroma raznolikost posameznih družbenih skupin.

Nagrada "Diversity Award" je bila prvič podeljena leta 2016, med dosedanjimi prejemniki sta tudi članici ŠUS, ŠD Izlake in ŠD Partizan Škofja Loka.

EFCS bo nagrado namenila organizacijam iz držav članic z najboljšimi primeri dobrih praks pri upoštevanju in vključevanju raznolikih skupin v športne aktivnosti. Upošteva se tako spolna enakost kot enakopravnost med skupinami kot so starejši, otroci in ljudje s posebnimi potrebami. S tem želijo spodbuditi društva in organizacije k pogostejšemu izvajanju tovrstnih ukrepov in praks.

Odbor, zadolžen za pregled in evalvacijo prispelih vlog, bo nagrado podelil na zaključni slovesnosti EFCS športnih iger za podjetja in delavce, in sicer 29. junija v Salzburgu.

Vlogo oziroma prijavo, podpisano s strani odgovorne osebe v društvu, je potrebno poslati po e-pošti na elektronska naslova companysport@efcs.org in haidy.aron-campan@veolia.com, in sicer najpozneje do 1. aprila.

Vlogi je potrebno priložiti obrazec z opisom primerov dobrih praks - glej obrazec spodaj, pri čemer označite tisto, s katero se potegujete za nagrado. Vlogi priložite čim več foto in video gradiva.

Diversity Award Good Practice - OBRAZEC

Spletna stran organizatorja: http://www.efcs.org/