Vpis v razvid zasebnih športnih delavcev

Vpis v razvid zasebnih športnih delavcev

  • 14.01.2019
  • Z dnem 5. 1. 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prešlo na elektronsko oddajo vlog za vpis v Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov, kar bo olajšalo delo vlagateljem in ministrstvu, skrajšalo postopek in zmanjšalo možnost napak v teku postopka.

Ta status je pomemben za tiste športnike in strokovne delavce, ki si na tak način želijo urediti poslovanje (izdajanje računov za storitve, ureditev prejemanja plačil, ureditev davčnih obveznosti). Pridobitev statusa ima za posledico tudi pravico in obveznost do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega zavarovanja.

Z izbrisom preneha pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.

Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavi:

ZASEBNI ŠPORTNI DELAVCI: http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=ZSD

Izpolnjeno vlogo z obveznimi prilogami (kopija osebnega dokumenta, kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mizs@gov.si. Vlog poslanih po FAXU ali na druge elektronske naslove ne bodo obravnavali. Od pričetka delovanja aplikacije je obvezno vse vloge za vpis oddati najprej v elektronski obliki preko aplikacije, šele nato pa tudi v papirni obliki (kot doslej na gp.mizs@gov.si).

Več informacij o postopku vnosa najdete na:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu/.

Za vsa vprašanja lahko pišete na igor.kogoj@gov.si ali pokličete na telefonsko številko 01/400 53 48.