Odprte prijave na še zadnje strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije

Odprte prijave na še zadnje strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije

  • 13.06.2018
  • Zaradi velikega interesa smo razpisali dodaten – zadnji tečaj strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekreacije, ki se bo odvijal med septembrom in novembrom v Ljubljani.

Tečaj je tako zadnja priložnost za kandidate s pridobljeno prvo stopnjo usposobljenosti po starem zakonu o športu, da pridobijo zakonsko ustrezno usposobljenost, ki jim bo omogočala delo na področju športa tudi v nadaljnje.

Kandidati, ki so usposobljenost za delo v športu pridobili po starih programih usposabljanj Vaditelj športne rekreacije 1, Vaditelj športno rekreativnih programov za ženske, Vaditelj športno rekreativnih programov za mladostnike, Vaditelj športno rekreativnih programov za moške, Vaditelj športne rekreacije odraslih in Vaditelj športne aktivnosti za seniorje, bodo za nadaljnje opravljanje dela v športu v nasprotnem primeru morali pridobiti usposobljenost po novih programih usposabljanj. 

Informacije o tečaju

Tečaj se bo odvijal med 14.9. in 24.11.2018 v Ljubljani (Športna hiša Ilirija in stavba Zavarovalnice Triglav).

Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije vključuje teoretične in praktične vsebine s področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti ter priprave, organizacije in izvedbe vadbenih programov. Tečaj obsega 117 ur teoretičnih in praktičnih vsebin ter 15 ur vodenja vadbe, ki jo kandidati opravijo v društvu. Vsebine so deljene na teoretične, ki potekajo v obliki predavanj in praktične, ki potekajo v obliki delavnic.

Potek izobraževanja

Predavanja se bodo odvijala ob koncih tedna (petek, sobota in nedelja). Vsebine in predvideni termini izvedbe predavanj so objavljeni v predmetniku na spodnji povezavi, točen urnik pa bodo kandidati dobili pred začetkom tečaja.

Cena izobraževanja

Cena usposabljanja znaša 350 EUR. Cena vključuje organizacijo in izvedbo tečaja in obvezno literaturo Osnove športne rekreacije.

Prijave

Pogoji za prijavo

  • polnoletnost
  • zaključena najmanj 3-letna poklicna šola
  • pridobljen naziv (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposobljenosti):

- Vaditelj športne rekreacije 1;
- Vaditelj športne rekreacije;
- Vaditelj športno rekreativnih programov za ženske;
- Vaditelj športno rekreativnih programov za mladostnike;
- Vaditelj športno rekreativnih programov za moške;
- Vaditelj športne rekreacije odraslih in
- Vaditelj športne aktivnosti za seniorje

Kandidat mora v celoti izpolniti prijavnico in priložiti sledeča dokazila:

  • kopija osebnega dokumenta 
  • kopija spričevala 
  • potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti in sodelovanju na programih športne rekreacije 
  • potrdilo o pridobljenem nazivu (velja za kandidate, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja)

Prijava je zaključena, ko prejmemo pravilno izpolnjeno prijavnico (word ali pdf oblika dokumenta) in vsa zahtevana dokazila.

Prijavnico in dokazila kandidati pošljejo po elektronski pošti na naslov ana.radivo@sportna-unija.si. Rok za prijavo in oddajo dokazil je 13.7.2018.

Plačilo

Plačilo poteka preko predračuna, ki ga kandidatu izstavimo pred začetkom tečaja. 

Več informacij je na voljo v razpisu.

RAZPIS

PREDMETNIK

PRIJAVNICA