ŠUS PODAL PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA

 • 21.11.2013
 • Pred dnevi je Športna unija Slovenije na pristojno ministrstvo poslala odzive in predloge o predlogu resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 -2023.  V času javne obravnave smo z dokumentom predstavili naše poglede za nadaljnji razvoj predvsem rekreativnega športa v Sloveniji.

  V nacionalnem programu podpiramo cilje o zvišanju deleža športno aktivnih prebivalcev Slovenije ter povečanje deleža tistih, ki se s športno vadbo ukvarjajo redno.

  V ŠUS-u vidimo priložnost nacionalnega programa športa 2014 -2023 v podpiranju izjemno bogate tradicije športne rekreacije, ki so dosegljivi le s široko podporo lokalnim športnim organizacijam. S tem bomo Slovenijo še približali samemu vrhu športno aktivnih držav.

  Vse našteto bo mogoče realizirati zgolj ob pogoju, da bosta športna rekreacija in področje športa za vse primerno prepoznani in podprti.

V predlogu nacionalnega programa športa se sredstva za športno rekreacijo v prihodnji letih povečujejo. Predvideno je povečanje iz 1,91% na 2,54% v letu 2018 in nato zmanjšanje na 2,45% v 2023. 

V Športni uniji Slovenije predlagamo bolj odločno podporo športne rekreacije na nacionalni ravni, in sicer v prihodnjih letih (pdf priloga spodaj).

Podali smo še naslednje predloge:

 • predlagamo, da se v nadaljevanju obravnave programa pozove k sodelovanju vse predstavnike organizacij, ki delujejo na nacionalnem področju rekreacije in  športa za vse;
 • da se v program doda več strateških ciljev, ki bi dodatno krepili področje športne rekreacije (izobraževanje, podpora izvajalcem itd.) kot tudi kazalnike na področju strokovno vodenih športnih programov,
 •  povečanje pozornosti prostovoljnemu delu v športu  ter da se ga prepozna kot enega izmed temeljev športne - predvsem rekreativne organiziranosti v Sloveniji,
 •  večjo uporaba Zakona o prostovoljstvu (Zprost) v Nacionalnem programu športa tako, da se načrtno spodbuja in razvija prostovoljstvo v športnih sredinah,
 • izdelava konkretnega predloga davčnih olajšav za prostovoljce;
 • predlagamo razširitev  trajnostnih ukrepov v športu. 

Upamo, da bodo prizadevanja športnih društev in Športne unije Slovenije s pomočjo nacionalnega programa 2014-2023 in njegovih ukrepov podprta ter bo športna rekreacija pridobila primerno umestitev v slovenskem športu.

Predlogi ŠUS (pdf)