CELOVITA REŠITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA

 • 30.10.2013
 • VABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. 06/2013:  Celovita rešitev informacijskega sistema

  Športna unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za celovito rešitev informacijskega sistema Športne unije Slovenije. 

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v tem vabilu k oddaji ponudbe ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

  Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do vključno 19. 11. 2013.

  Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si) ali v pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-6/2013), ki jo bo naročnik prejel do dne 19. 11. 2013.

  Vabilo (pdf)