SKUPŠČINA ŠUS V IŽAKOVCIH

  • 05.09.2013
  • skupina1

    Skupščina, ki se je odvijala v soboto 31. 08., je bila prvič v lepem prekmurskem okolju v Ižakovcih. Prisotnih je bila skoraj polovica delegatov predstavnikov vseh članic ŠUS. Zaradi oddaljenosti je bil organiziran tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane, ki se je spotoma ustavil tudi v Domžalah in Celju.

    Sobota je bil razdeljena v tri sklope. Pričeli smo s formalnim delom skupščine, ki je potekal v dopoldanskem času ter nadaljevali z neformalnim druženjem in izletom ter regijskim posvetom članic Pomurske regije.

Pred pričetkom skupščine je predsednica ŠUS, Leni Fafangel podala vsebinsko poročilo o preteklem delu – povzetek poročila si lahko preberete na spodnji povezavi. Sodelavci so predstavili tudi programsko in finančno proročilo. Udeležencem je bila razdeljena tudi druga številka Glasila ŠUS, v kateri so predstavljene vse aktivnosti prihajajočega obdobja. Na skupščini so bili potrjeni sklepi o revidiranem letnem poročilu za leto 2012, spremembe poslovnega naslova, ki je odslej na Vodnikovi cesti 155, 1000 Ljubljana ter programa prodaje nepremičnin (za Koprsko ulico 94a in Dunajsko cesto 399, obe v Ljubljani). Predstavniki društev so glede sprememb članstva odločili, da ostajajo pogoji članstva nespremenjeni, tako da ostaja pogoj plačane članarine za status polnopravnega članstva.

Po zaključeni skupščini je sledil družabni del dneva. Udeleženci skupščine so se s čolni spustili po reki Muri, še pred tem pa preizkusili domače dobrote Prekmurja, kot npr. slastno zaseko, domači kruh in sveže narezano zelenjavo. Na Otoku Ljubezni so se okrepčali s tradicionalnim bogračem, ki je dal dovolj energije za izpeljavo regijskega posveta članic iz Pomurske regije.

Za zelo prijetno preživeti dan v Ižakovcih gre posebna zahvala g. Janku Rožmanu, go. Emi Mesarič in g. Miranu Verešu, ki so poskrbeli za odlično organizacijo. Zahvala gre tudi vsem udeležencem, saj so pokazali medgeneracijsko povezanost, sproščenost, prijateljstvo in predvsem pozitivno naravnanost do novega pristopa delovanja ŠUS. Vsa našteta dejanja so pot k zagotovilu, ki bo ŠUS popeljala na več vrhov.

Fotogalerija 1 (Avtor: Tomi Cikron)

Fotogalerija 2 (Avtor: Rudi Bantan)

Povzetek poročila dela 21.03. – 31.08.2013