SKUPŠČINA ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

 • 14.08.2013
 • Na podlagi 29. in 30. člena Pravil Športne unije Slovenijeskupscina

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

  skupščino Športne unije Slovenije, ki bo
  v soboto, 31. 08. 2013 ob 11. uri
  v prostorih Krajevne skupnosti Ižakovci
  (Ižakovci 72a, 9231 Beltinci)

   

 

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev
2. Skupščina 31.8.2013
    2.1 Izvolitev organov skupščine
    2.2 Glasovanje na skupščini
    2.3 Dnevni red skupščine
    2.4 Poročilo verifikacijske komisije
3. Revidirano letno poročilo za leto 2012
4. Pravila Športne unije Slovenije
    4.1 Poslovni naslov Športne unije Slovenije
    4.2 Članstvo Športne unije Slovenije
5. Program prodaje nepremičnin
    5.1 Koprska 94a, Ljubljana
    5.2 Dunajska cesta 399, Ljubljana

Leni Fafangel, predsednica
Športna unija Slovenije

Spremni dopis (pdf)
Gradivo (pdf)
Poverilnica (pdf)