VKLJUČITE SE V NACIONALNO MREŽO ZDRAVO DRUŠTVO (2013 – 2017)

  • 18.07.2013
  • IMG_2759_MediumŽelite prispevati k porastu organizirane, redne, strokovno vodene, ustrezno intenzivne in kakovostno strukturirane telesne vadbe v društvih, ki imajo ustrezno kadrovsko, finančno, pravno, računovodsko, informacijsko, medijsko in strokovno podporo?

    Storite to skupaj z nami in se nam pridružite v nacionalni mreži ZDRAVO DRUŠTVO.

Zdrava društva imajo pomembno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja z ustreznim načrtovanjem, vodenjem, izvajanjem in ovrednotenjem športno rekreativnih programov.

Naša strategija je v okviru projekta Zdravo društvo vzpostaviti sistem, ki bo članicam mreže omogočil, da postanejo zdrava društva v polnem pomenu besede (kadrovsko, finančno, infrastrukturno, programsko, ipd.) njihovi člani pa si bodo izboljšali zdravje v okviru vadbe v kakovostnih športnih programih, z zdravo prehrano in izogibanjem dejavnikov tveganja.  

Več: www.zdravodrustvo.si