KOMISIJA ZA OHRANJANJE IDENTITETE IN VREDNOT SOKOLSKIH DRUŠTEV IN TVD PARTIZAN NA SLOVENSKEM

  • 18.07.2013
  • sokol_bezigrad

    Na prošnjo članic ŠUS smo podaljšali rok za oddajo kandidatur: 7. avgust 2013 (do 12. ure).

    Izvršni odbor ŠUS je na svoji zadnji redni seji dopolnil Pravilnik o delovnih, posvetovalnih in strokovnih organih IO ŠUS, tako da je ustanovil novo komisijo z nazivom Komisija za ohranjanje identitete in vrednot sokolskih društev in telesnovzgojnih društev Partizan na Slovenskem.

    Društva Sokol in TVD Partizan so konkretno zaznamovala preteklost ŠUS. Z željo, da se preteklosti ŠUS in društvom ter organizacijam, ki so zaznamovale to obdobje podeli poseben status in pomen v okviru sedanjega delovanja ŠUS se je ustanovila komisija, katera bo predvsem skrbela za ohranjanje identitete in vrednote sokolskih društev in telesnovzgojnih društev Partizan na Slovenskem. Pripravljala bo ustrezne strokovne, zgodovinske in druge predloge prispevkov, besedil in dogodkov ter sodelovala na svečanih in podobnih prireditvah, ki se dotikajo zgodovinskih korenin.

Z željo, da bodo komisijo zastopali posamezniki, ki pripisujejo poseben pomen preteklosti ŠUSa, vabimo vse zainteresirane članice ŠUS k oddaji predloga kandidatinje ali kandidata. Vaše predloge pričakujemo do vključno srede, 7. avgusta 2013, do 12. ure. Za pravočasno prispele kandidature se bo štel datum in ura posredovane elektronske pošte (poslati na: info@sportna-unija.si) ali datum prispele pošte na sedež ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Kandidat za novo komisijo«). Vsaka članica lahko predlaga največ enega kandidata.

Kandidatura za izbrano komisijo naj vsebuje sledeče podatke:
a)    Naziv članice, ki prijavlja kandidata ter podpis odgovorne osebe;
b)    Podatki o kandidatu (ime in priimek, starost, stalno prebivališče, mobilni telefon in elektronski naslov);
c)    Izkušnje in znanja kandidata (poklic in izobrazba).
d)    Kratka pojasnitev zakaj oddajate kandidaturo (do 400 znakov).

Izvršni odbor bo člane komisije imenoval na svoji redni seji ter jih objavil na spletni strani ŠUS.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si.

V pričakovanju čim večjega odziva vas lepo pozdravljamo.

Ekipa Športne unije Slovenije – Povezani v gibanju!