ZAKON O NEPREMIČNINAH

  • 04.07.2013
  • Predlagani Zakon o nepremičninah bi moral športnim objektom in površinam dodeliti poseben status z minimalno ali nično obdavčitvijo.

    Ministrstvo za finance je v petek, 28. junija zaključilo javno razpravo o predlogu Zakona o nepremičninah. Na javno razpravo se je pravočasno odzvala tudi Športna unija Slovenije, saj kot nacionalna predstavnica društev in drugih športnih organizacij, ki imajo tudi športne in podobne objekte ter površine v lasti, ne more podpreti zakona, ki bistveno posega v področje športne rekreacije in športa za vse katero že vrsto let zaradi vse splošne recesije in manjših razpoložljivih sredstev iz javnih virov omejuje delovanje športnih organizacij.

    Predlagani Zakon o nepremičninah bi v primeru sprejetja v Državnem zboru bistveno povečal stroške upravljanja objektov in površin v lasti društev in drugih športni organizacij, kar bi posledično pomenilo zmanjšanje kakovosti, kvalitete in kvantitete športnih programov za vse generacije. V določenih primerih bi lahko privedlo tudi do tega, da bi se športni objekti in površine celo zaprli, kar bi posledično drastično poseglo v kakovostno preživljanje prostega časa na mikro družbeni ravni.

Z željo, da Ministrstvo za finance prepozna visok družbeni doprinos športnih organizacij in njihovih programov, je Športna unija Slovenije poslala konkretne predloge sprememb in dopolnitev obstoječega predloga Zakona o nepremičninah, in sicer v tistih delih kjer zakon obremenilno posega na področje športnih objektov in površin. Podani predlog zajemajo znižanje stopnje davka na raven primerljivo današnjega Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) ter da se športne objekte in površine opredeli kot javno dobro.

Navedena predloga in ostali podani na Ministrstvo za finance imajo za cilj opredelitev športnim objektom in površinam poseben status, ki bi ohranjal minimalno vrednost plačila davka. S tem bi se dejansko preprečilo nadaljnje finančno obremenjevanje športnih društev in organizacij, ki imajo že brez predvidenega novega davka veliko težav pri zagotavljanju finančnih prihodkov za nemoteno delovanje organizacije in izvajanja programov, kar je vsekakor pomemben doprinos družbi.