ŠUS IZDAL NOVI KNJIGI: ŠPORTNA REKREACIJA IN 251 VAJ MOČI ZA RADOVEDNE

  • 19.03.2013
  • 251vajmoci_naslovnica_MediumKnjiga Športna rekreacija (Avtorji: Maja Pori, Primož Pori, Borut Pistotnik, Aleš Dolenec, Katja Tomažin, Igor Štirn, Matej Majerič) zajema teoretična izhodišča športnorekreativne vadbe, katere glavni cilj je ohranjanje ali krepitev zdravja. Športno rekreacijo opredeljuje Zakon o športu kot športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, zato so uvodna poglavja namenjena razlagi značilnosti prostega časa ter vlogi športne rekreacije kot sestavine zdravega življenjskega sloga.  Praktični napotki za izvedbo ter primeri športnorekreativnih vadb so podrobno opisani v knjigi 251 vaj moči za radovedne (Avtorji: Primož Pori, Maja Pori, Sanja Vidič), ki predstavlja logično nadaljevanje pričujoče knjige.

 

V priročniku so zbrane potrebne informacije za načrtovanje in izvajanje vadbe moči. Namenjen je tako strokovnjakom na področju športne rekreacije, trenerjem, študentom Fakultete za šport in ne nazadnje vsem tistim, ki se ukvarjajo z vodenjem različnih športnih vadb.

IMG_5329_MediumV knjigi Športna rekreacija so v poglavju Osnove gibanja podane osnovne informacije o sredstvih človekovega razvoja, ki se uporabljajo v vsaki športnorekreativni vadbi. V nadaljevanju so natančneje predstavljene zakonitosti vadbe aerobnih sposobnosti (vzdržljivosti), moči in gibljivosti kot temeljnih sestavin vsake vadbe za ohranjanje ali krepitev zdravja. Posebno poglavje je namenjeno športnorekreativni vadbi v vodi. Knjigo zaključuje poglavje učnih metod in oblik v športni rekreaciji, s katerimi se vadbo kakovostno vodi in organizira. Knjiga Športna rekreacija je namenjena strokovnim delavcem na področju športne rekreacije (Vaditeljem športne rekreacije), študentom Fakultete za šport ter ne nazadnje vsem tistim, ki jih zanimajo zakonitosti vadbe, s katero lahko ohranjajo ali izboljšajo svoje zdravje.

Vsebina priročnika obsega konkretne primere desetih vadbenih enot, ki jih odlikuje pester izbor vaj ter sredstev za razvoj moči. Vsaka vadbena enota je razdeljena na pripravljalni, glavni in zaključni del. Vsak del je natančno opisan in grafično ter slikovno predstavljen. Na začetku opisa posameznih vadbenih enot je umeščena tabela, v kateri so na zgoščen način prikazane spremenljivke, ki so bile upoštevane pri njihovem snovanju. V njih je navedena vsebina in oblika dela v posameznem delu vadbene enote, čas trajanja, število ponavljanj vaj ter uporabljeni pripomočki. Vse spremenljivke je mogoče v športni praksi prilagajati različnim materialnim pogojem, številu vadečih, njihovemu predznanju, ravni treniranosti in drugo. Osrednji del priročnika predstavljajo glavni deli vadbenih enot. V njih so smiselno izbrane najbolj primerne vaje moči, ki se jih lahko izvaja lastno telesno maso, s partnerjem ali s pomočjo prikazanih pripomočkov. Vsaka vaja moči je opisana z ustreznim strokovnim izrazoslovjem. Poleg osnovne je prikazana še lažja ter težja različica izbrane vaje moči.

Ohranjanje in razvoj moči je poleg razvoja aerobnih sposobnosti ter gibljivosti temeljna sestavina vadbe za zdravje, zato priročnik lahko najde mesto na polici slehernega posameznika, ki se zaveda pomena aktivnega življenjskega sloga.

Naročila: info@sportna-unija.si; 01 423 21 42

Plačilo: po predračunu

- ŠPORTNA REKREACIJA: 15 EUR + poštnina (članice ŠUS in študentje FŠ), 17 EUR + poštnina (ostali).

- 251 VAJ MOČI ZA RADOVEDNE: 19 EUR + poštnina (članice ŠUS in študentje FŠ), 21 EUR + poštnina (ostali). 

Prevzem knjige je možen tudi na sedežu Športne unije Slovenije.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Knjiga Športna rekreacija zajema teoretična izhodišča športnorekreativne vadbe,

katere glavni cilj je ohranjanje ali krepitev zdravja. Športno rekreacijo opredeljuje

Zakon o športu kot športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, zato so uvodna

poglavja namenjena razlagi značilnosti prostega časa ter vlogi športne rekreacije

kot sestavine zdravega življenjskega sloga. V poglavju Osnove gibanja so podane

osnovne informacije o sredstvih človekovega razvoja, ki se uporabljajo v vsaki športnorekreativni

vadbi. V nadaljevanju so natančneje predstavljene zakonitosti vadbe

aerobnih sposobnosti (vzdržljivosti), moči in gibljivosti kot temeljnih sestavin vsake

vadbe za ohranjanje ali krepitev zdravja. Posebno poglavje je namenjeno športnorekreativni

vadbi v vodi. Knjigo zaključuje poglavje učnih metod in oblik v športni

rekreaciji, s katerimi se vadbo kakovostno vodi in organizira.

Knjiga Športna rekreacija je namenjena strokovnim delavcem na področju športne

rekreacije (Vaditeljem športne rekreacije), študentom Fakultete za šport ter ne nazadnje

vsem tistim, ki jih zanimajo zakonitosti vadbe, s katero lahko ohranjajo ali

izboljšajo svoje zdravje. Praktični napotki za izvedbo ter primeri športnorekreativnih

vadb so podrobno opisani v knjigi 251 vaj moči za radovedne, ki predstavlja logično

nadaljevanje pričujoče knjige.

 

V priročniku so zbrane potrebne informacije za načrtovanje in izvajanje vadbe moči. Namenjen je tako strokovnjakom na področju športne rekreacije, trenerjem, študentom

Fakultete za šport in ne nazadnje vsem tistim, ki se ukvarjajo z vodenjem različnih športnih vadb.

Vsebina priročnika obsega konkretne primere desetih vadbenih enot, ki jih odlikuje pester izbor vaj ter sredstev za razvoj moči. Vsaka vadbena enota je razdeljena na pripravljalni, glavni in zaključni del. Vsak del je natančno opisan in grafično ter slikovno predstavljen. Na začetku opisa posameznih vadbenih enot je umeščena tabela, v kateri so na zgoščen način prikazane spremenljivke, ki so bile upoštevane pri njihovem snovanju. V njih je navedena vsebina in oblika dela v posameznem delu vadbene enote, čas trajanja, število ponavljanj vaj ter uporabljeni pripomočki. Vse spremenljivke je mogoče v športni praksi prilagajati različnim materialnim pogojem, številu vadečih, njihovemu predznanju, ravni treniranosti in

drugo. Osrednji del priročnika predstavljajo glavni deli vadbenih enot. V njih so smiselno izbrane najbolj primerne vaje moči, ki se jih lahko izvaja lastno telesno maso, s partnerjem ali s pomočjo prikazanih pripomočkov. Vsaka vaja moči je opisana z ustreznim strokovnim izrazoslovjem. Poleg osnovne je prikazana še lažja ter težja različica izbrane vaje moči.

Ohranjanje in razvoj moči je poleg razvoja aerobnih sposobnosti ter gibljivosti temeljna

sestavina vadbe za zdravje, zato priročnik lahko najde mesto na polici slehernega posameznika, ki se zaveda pomena aktivnega življenjskega sloga.

Knjiga Športna rekreacija zajema teoretična izhodišča športnorekreativne vadbe,
katere glavni cilj je ohranjanje ali krepitev zdravja. Športno rekreacijo opredeljuje
Zakon o športu kot športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, zato so uvodna
poglavja namenjena razlagi značilnosti prostega časa ter vlogi športne rekreacije
kot sestavine zdravega življenjskega sloga. V poglavju Osnove gibanja so podane
osnovne informacije o sredstvih človekovega razvoja, ki se uporabljajo v vsaki športnorekreativni
vadbi. V nadaljevanju so natančneje predstavljene zakonitosti vadbe
aerobnih sposobnosti (vzdržljivosti), moči in gibljivosti kot temeljnih sestavin vsake
vadbe za ohranjanje ali krepitev zdravja. Posebno poglavje je namenjeno športnorekreativni
vadbi v vodi. Knjigo zaključuje poglavje učnih metod in oblik v športni
rekreaciji, s katerimi se vadbo kakovostno vodi in organizira.
Knjiga Športna rekreacija je namenjena strokovnim delavcem na področju športne
rekreacije (Vaditeljem športne rekreacije), študentom Fakultete za šport ter ne nazadnje
vsem tistim, ki jih zanimajo zakonitosti vadbe, s katero lahko ohranjajo ali
izboljšajo svoje zdravje. Praktični napotki za izvedbo ter primeri športnorekreativnih
vadb so podrobno opisani v knjigi 251 vaj moči za radovedne, ki predstavlja logično
nadaljevanje pričujoče knjige.

V priročniku so zbrane potrebne informacije za načrtovanje in izvajanje vadbe moči. Namenjen je tako strokovnjakom na področju športne rekreacije, trenerjem, študentom
Fakultete za šport in ne nazadnje vsem tistim, ki se ukvarjajo z vodenjem različnih športnih vadb.
Vsebina priročnika obsega konkretne primere desetih vadbenih enot, ki jih odlikuje pester izbor vaj ter sredstev za razvoj moči. Vsaka vadbena enota je razdeljena na pripravljalni, glavni in zaključni del. Vsak del je natančno opisan in grafično ter slikovno predstavljen. Na začetku opisa posameznih vadbenih enot je umeščena tabela, v kateri so na zgoščen način prikazane spremenljivke, ki so bile upoštevane pri njihovem snovanju. V njih je navedena vsebina in oblika dela v posameznem delu vadbene enote, čas trajanja, število ponavljanj vaj ter uporabljeni pripomočki. Vse spremenljivke je mogoče v športni praksi prilagajati različnim materialnim pogojem, številu vadečih, njihovemu predznanju, ravni treniranosti in
drugo. Osrednji del priročnika predstavljajo glavni deli vadbenih enot. V njih so smiselno izbrane najbolj primerne vaje moči, ki se jih lahko izvaja lastno telesno maso, s partnerjem ali s pomočjo prikazanih pripomočkov. Vsaka vaja moči je opisana z ustreznim strokovnim izrazoslovjem. Poleg osnovne je prikazana še lažja ter težja različica izbrane vaje moči.
Ohranjanje in razvoj moči je poleg razvoja aerobnih sposobnosti ter gibljivosti temeljna
sestavina vadbe za zdravje, zato priročnik lahko najde mesto na polici slehernega posameznika, ki se zaveda pomena aktivnega življenjskega sloga.