VOLILNA SKUPŠČINA ŠUS

 • 08.03.2013
 • Na podlagi 29. in 30. člena Pravil Športne unije Slovenije
   

  S K L I C U J E M
  volilno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo v četrtek, 21.03.2013 ob 16. uri
  v dvorani Šubic Kongresnega centra v Hotelu Mons -Pot za Brdom 4, (ob ljubljanski zahodni obvoznici) v Ljubljani.
   

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:
  1. Otvoritev
  2. Izvolitev organov skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročilo o delovanju Športne unije Slovenije v letu 2012
  4.1 Poslovno poročilo 2012
  4.2 Finanno poročilo in zaključni račun za leto 2012
  4.3 Poročilo Nadzornega odbora

5. Razrešitev organov Športne unije Slovenije (predsednika zveze, podpredsednika zveze, članov Izvršnega odbora, predsednika in članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije v obdobju 2009-2013)
6. Volitve organov Športne unije Slovenije za obdobje 2013-2017
6.1 Predsednika zveze
6.2 Članov Izvršnega odbora (najmanj 7 članov)
6.3 Predsednika in članov Nadzornega odbora (4 članov)
6.4 Predsednika in članov častnega razsodiša (4 članov)
7. Predlog letnega delovnega načrta Športne unije Slovenije v letu 2013
8. Predlog finančnega načrta Športne unije Slovenije za leto 2013

 

Gradivo

Dodatno gradivo - Poročilo koordinatorja o poteku prenove ŠHI za člane skupščine

Predsednik Športne unije Slovenije
Mirko UKMAR