150 LET DELOVANJA ŠD NARODNI DOM

  • 07.02.2013
  • Draga društva, članice, člani ŠUS!

    Obveščam vas, nekateri to že veste, o letošnjem sokolskem zletu ob častitljivem praznovanju 150 letnice ustanovitve prvega telovadnega in sokolskega društva na Slovenskem in širše v južnoslovanskem okolju, ljubljanskem Južnem Sokolu. Južni Sokol je bil ustanovljen oktobra 1863, čeprav je pobuda stekla že prej. Resda je bil zaradi tedanjih mednacionalnih političnih intrig in tako imenovanega "sokolskega ekscesa" (pretepa med Slovenci in Nemci v Ljubljani) 1867 razpuščen, a je hitro zatem z delom nadaljeval Ljubljanski Sokol (po vojni TVD Partizan Narodni dom, danes ŠD Narodni dom).

Ljubljanski Sokol je bil matica sokolskega gibanja na Slovenskem, ki se je že 1905 organiziralo v Slovensko sokolsko zvezo in se včlanilo v Mednarodno gimnastično zvezo. Ljubljanski Sokol se je ob koncu 19. stoletja vselil v novozgrajeni Narodni dom (danes Narodna galerija), letno telovadbo pa v prvem desetletju 20. stoletja prenesel na telovadišče na robu tivolskega parka, ki je še danes društveno telovadišče in tudi prizorišče v moderni Sloveniji obnovljenih "zletov" po sokolskem vzoru, a do neke mere tudi nadaljevanje Patizanovih mnogobojev.

Slavnostni zlet je odprtega tipa, v priloženi datoteki so navodila in naslovi. Vljudno vabim vse, ki bi se udeležili sokolskega zleta, da se povežejo s ŠD Narodni dom, saj bo zlet tudi manifestacija telesnovzgojne in rekreativne misli (šport za vse) na Slovenskem, ŠUS pa je kot naslednik Partizana Slovenije tudi naslednik sokolskega gibanja. Nenazadnje je kar nekaj društev ŠUS stoletnikov, npr. Trnovo in Tabor (oba v Ljubljani), Domžale, Gaberje (Celje), v Škofji Loki in na Jesenicah idr., nekateri so prevzeli ponovno ime Sokol (npr. Bežigrad v Ljubljani), drugi ohranili ime Partizan in so sodobniki slavljenca ŠD Narodni dom. Toliko bolj pa je zlet lahko izziv mlajšim društvom, ki se seznanijo z obliko rekreativnih prireditev na stari idejni podlagi, podobno kot so to moderna olimpijska tekmovanja, ki imajo vzor v starogrških športih tekmah v peloponeškem svetišču Olimpija, le da so zleti naša narodna dediščina in tradicija.

Ker ŠUS posebnega zleta ne bo organiziral, bi si kot predsednik Strokovnega sveta ŠUS želel vaše čim večje udeležbe na zletu slavljenca, saj bi s tem poudarili ne le našo tradicijo, pač pa tudi naše delovno področje športa, ki ima, zlasti prek starejših društev in Zveze korenine v vsem skupni telovadbi ali s starogrško tujko gimnastiki in skupnem organizacijskem predhodniku, narodotvornem sokolskem gibanju. Obenem bi bila številna udeležba na zletu afirmacija dialoga in solidarnosti ter manifestacija Športa za vse.

Zdravo!

dr. Tomaž Pavlin, predsednik Strokovnega sveta ŠUS

Vabilo (pdf)