7. SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE ZAZNAMOVAN Z OBILNIM SNEŽENJEM

  • 10.12.2012
  • Močno sneženje in prometni kaos je prispeval k nižji udeležbi predstavnikov in predstavnic, ki delujejo v športnih, zdravstvenih, turističnih in drugih NVO povezanih s športom in rekreacijo, ki nadgrajujejo in iščejo nove rešitve na področju delovanja in povezovanja na nacionalni in lokalni ravni.

    Naše srečanje se je pričelo z nagovorom predsednika Športne unije Slovenije, kateremu je sledila predstavitev dr. Pavlin Tomaža, ki se je ob bližajoči obletnici 150 let sokolstva zazrl v zgodovino organizacije in sokolstva. Izvršni direktor ŠUS je podal svoj pogled na sedanjost in prihodnost ŠUS v slovenskem in širšem evropskem prostoru.

    Drugi del uvodnega dela smo namenili strokovnemu delu in programom, ki smo jih na Športni uniji izpopolnili v letošnjem letu, tako sta mag. Miroljub Jakovljević in Darija Šćepanović predstavila vzpostavitev programa Zdrava vadba ABC in mišice medeničnega dna, Mojca Markovič iz ŠD Šentvid pa prevetritev akcije Veter v laseh s sistemom poligonov in povezovanja društev na lokalni ravni.

 

Osrednji del predavanj je potekal v sklopu ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, kjer sta predstavnici iz Term Krka predstavili njihove preventivne programe za ohranitev telesnega in duševnega zdravja ter preprečevanje škodljivih učinkov stresa, izpostavili pa sta tudi pomen zdrave prehrane v rekreativnem športu.

Njunim predstavitvam je sledilo zdravo kosilo, ki so ga v Termah Krka pripravili skladno z njihovim konceptom jedilnikov, ki vključujejo varno, energijsko in hranilno uravnoteženo ter varovalno hrano, ki ohranja in krepi človekovo zdravje.

V drugem delu predavanj v sklopu zdravega življenjskega sloga je član strokovnega sveta ŠUS predstavil telesno dejavnost za zdravje, predstavnica Inštituta za varovanje zdravja, asist. Janet Klara Djomba, dr. med., pa življenjski slog Slovencev in Cindi delavnice.

Tudi na področju športne rekreacije obstajajo odlična športna društva, ki uvajajo inovacije pri svojem delu in v svoje programe. Na letošnjem Foruma športa za vse sta se zaradi prilagoditve programa predstavili zgolj dve društvi, in sicer ŠAD Mavrica s programom samoiniciativna usposabljanja in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije z meritvami dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja.

Za dobro in sproščeno vzdušje je skrbel predsednik Odbora mladih in član IO ŠUS, Rado Trifkovič, ki nas je znova navduševal s humorističnimi vložki in animatorskimi veščinami.

Lahko rečemo, da je 7. Forum športa za vse kljub neugodnim vremenskim pogojem, prilagojenemu programu, nižji udeležbi ponudil bogate vsebine, ki so udeležence prepričale, da je bila udeležba na njem zares vredna prihoda.

Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojimi prispevki in udeležbo prispevali, da je letošnji Forum športa za vse ponudil korak naprej k napredovanju in uveljavljanju smiselnih novosti in izboljšav na področju športne rekreacije.

Na Športni uniji Slovenije bomo z vso svojo odgovornostjo, vedenjem, kako pomembna je športna rekreacija za zdravo in kakovostno življenje zavzeto razvijali nove športne programe, jih umeščali med tradicijo ter vizijo razvoja organizacije ter promovirali šport za vse kot pravica vsakogar ne glede na starost, spol, socialni status ali kakršnokoli drugo obliko izključevanja.

FOTOGALERIJA