NOVA KNJIGA ŠUS: ZDRAVA VADBA ABC

  • 27.11.2012
  • Maja_naslovnica

    Avtorji knjige Zdrava vadba ABC dr. Primož Pori, dr. Maja Pori, mag. Miroljub Jakovljević in mag. Darija Šćepanović so pripravili poučno in široko uporabno gradivo, ki postaja sestavni del širše zasnovanega projekta Športne Unije Slovenije (ŠUS) -  in sicer njihovega znaka kakovosti Zdravo društvo.

    Gre za prvi večmesečni načrtni program športne vadbe v Sloveniji, namenjen predvsem športno nedejavni odrasli populaciji. Cilj programa je vključitev športno nedejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih dosegli takšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili v redne programe vadbe, ki jih ponujajo različna športna društva v Sloveniji.

Knjiga je zasnovana tako, da omogoča vsakemu neposredno uporabo programa Zdrava vadba ABC v praksi. Vsaka vadbena enota je natančno opisana; vaje so predstavljene tako opisno kot slikovno. Knjiga je namenjena bodočim vaditeljem programa Zdrava vadba ABC, ki že imajo ustrezno usposobljenost na področju športne rekreacije, študentom in diplomantom Fakultete za šport ter vsem ostalim, ki bi se radi začeli športno udejstvovati na varen način. Za vodenje programa Zdrava vadba ABC je potrebno pridobiti ustrezno strokovno usposobljenost, ki jo na seminarjih strokovnega izpopolnjevanja za svoje člane izvaja ŠUS.


Naročila: mojca.koligar@sportna-unija.si; 01 423 21 42

Cena: 15 EUR + poštnina (članice ŠUS in študentje FŠ, ZF), 20 EUR + poštnina (ostali).

Nakup in prevzem knjige je možen tudi na sedežu Športne unije Slovenije.