VKLJUČITE SE V NACIONALNO MREŽO "ZDRAVO DRUŠTVO"

  • 27.09.2011
  • UKK1Športna unija Slovenije Vabi vsa društva, ki si želijo sodelovati pri promociji organizirane, redne, strokovno vodene, ustrezno intenzivne in kakovostno strukturirana športno rekreativne vadbe, namenjene ohranjanju in krepitvi zdravja, da se vključijo v nacionalno mrežo ZDRAVO DRUŠTVO.

    Zdrava društva imajo pomembno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja z ustreznim načrtovanjem, vodenjem, izvajanjem in ovrednotenjem športno rekreativnih programov.

    POGOJI ZA VKLJUČITEV in UGODNOSTI: www.zdravodrustvo.si

Znak kakovosti bo vsem zainteresiranim članom omogočal izbiro najustreznejšega vadbenega programa, izvajalcem pa stalen nadzor kakovosti in uspešnosti.