POLNOLETNOST ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

  • 13.03.2011
  • phoca_thumb_l_img_0048_medium_CustomNa letni skupščini 13. marca 1993 se je Partizan Slovenije preimenoval v Športno unijo Slovenije. Sprejeta je bila Programska listina, ki je v luči nadaljnjega razvoja med drugim poudarila, da je šport kot pomemben dejavnik socialnega in kulturnega razvoja postal univerzalno priznana pravica vsakogar ne glede na starost, spol, socialni status ali kakršnokoli drugo obliko izključevanja.

    Športna unija Slovenije si bo tudi v prihodnosti prizadevala za razvoj in promoviranje športa za vse  in s tem povezanega zdravega življenjskega sloga.

 Naša dejavnost bo tudi v nadaljevanju usmerjena na povezovanje in izmenjavo primerov dobrih praks, med športnimi društvi, ki delujejo na področju športnih, športno-rekreativnih in športno-vzgojnih dejavnosti, spodbujanju njihovega strokovnega izpopolnjevanja in prizadevanja za napredek strokovnega dela in uvajanja novih metod dela.  


Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati pri širjenju aktivnega, zdravega in okolju prijaznega življenjskega sloga, da se nam pridružite v okviru naših projektov.