ISCA, SANTE SEMINAR, CASINNO ITALIJA OD 30.1 DO 2.2. 2011

  • 11.02.2011
  • SANTE_Seminar_in_Cassino_-_group_photo_Custom_CustomProjekt SANTE  ambiciozno vključuje 17 partnerjev iz EU, od  športnih organizacij, uglednih univerz, podjetij, do lokalnih skupnosti. Eden njihovih glavnih ciljev je utrditi osnovo za razvoj in uveljavitev kadrov v HEPA (Evropska mreža za razvoj zdrave telesne aktivnosti). Univerza iz Casinna v Italiji je bila tokratna gostiteljica seminarja.

     

Priča smo bili dobro organiziranemu seminarju, katerga rdeča nit   je dala dobro iztočnico in izziv za delo v prihodnje.

Kako učinkovito kvalificirati strokovnjake in prostovoljce trenerje/vaditelje na področju telesnih dejavnosti?

  • Potrebno je razumeti trenutno situacijo z vključujočimi statističnimi podatki, ovirami in možnostmi za izboljšanje položaja. HEPA voditelji/ trenerji so jedro za spodbujanje zdrave telesne dejavnosti.
  • Analizirati poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET), strategije  pa izvajajati v sektorju HEPA na nacionalni in evropski ravni.
  • Predstaviti najboljše prakse iz vsakdanjga dela vodij HEPA, vključajoč teoretični in praktični vidik.
  • Uporabiti dobre strategije, ter jih na učinkovit in prilagodljiv način vpeti v sistem izobraževanjain in usposabljanja.
  • Potrebujemo kader, kateri bo s sposobnostmi in odnosom kompetenten za širitev mreže telesno aktivnih.

Pripravila: Iris Goršek in Andrej Goršek