EuroVolNet kick-off meeting

  • 31.01.2011
  • KickMeeting_CustomV Bruslju je bil organiziran dvodnevni začetni seminar na temo razvoja volonterskega dela v športnih organizacijah. Organizator le tega je bila mednarodna organizacija za šport in kulturo ISCA, ki je dobila projekt sofinanciran s strani evropskih virov. Projekt se nanaša na leto prostovoljstva in razvoj kompetenc prostovoljcev v športnih organizacijah. Udeležilo se ga je 22 predstavnikov iz različnih športnih organizacij iz Evrope, ki so članice ISCE in obenem partnerice tega projekta.

Zelo zanimivo predavanje je imela predstavnica specialne olimpijade ga. Sabine Menke, ki je povedala da volontersko delo v tej organizaciji dobiva glede na ekonomsko krizo bistveno drugačne oblike. Glede na to, da posamezne organizacije zaradi finančnih težav izgubljajo sponzorje, se s strani bivših sponzorjev kot volonterji pojavljajo vplivni ljudje iz njihovih vrst. Pomembno je tudi, da v marsikateri državi obstaja obveza študentov na Univerzi, da določeno količino volonterskega dela opravijo tudi v športnih organizacijah. Kot volonterji se pojavljajo ljudje različnih specializiranih poklicev kot so zdravniki, učitelji, menedžerji, itd. Organizacija jih v zameno poskuša predstaviti skozi medije z intervjuji skupaj z njimi prireja različne dobrodelne in gala prireditve, veliko pa veljajo tudi podporna pisma za zaposlitve kot tudi za vpis na fakultete. Ponekod zakonodaja spodbuja prostovoljstvo z brezplačnim zavarovanjem prostovoljcev.

Prostovoljstvo tako vse bolj dobiva pomen skozi socialne vrednote, saj ljudem omogoča možnost izražanja njihove želje po sodelovanju v družbi, izziv pa je tudi umik iz cone udobja.

Na delavnicah so bile predstavljene tudi različne oblike prostovoljstva v organizacijah širom po Evropi. Splošna ugotovitev je, da je to področje v delni krizi tudi v organizacijah, kjer je bilo to delo izjemno razvito. Prav zato je bilo sprejetih nekaj izhodišč za nadaljnje delo na tem področju in opredelitev posameznih pojmov in tem in sicer:

-    Definicijo volonterstva;
-    Izobraževanje in priznavanje volonterskega dela;
-    Zakonski okvir volonterskega dela;
-    Ekonomske in socialne vrednote;
-    Vodenje in organiziranje prostovoljstva;
-    Nove poti financiranja tega področja.

Vse te naloge naj bi v letu dni razpravljali na različnih seminarjih in okroglih mizah, ki jih bo organizirala ISCA ter poskušali najti skupna izhodišča za nadaljnjo delovanje volonterjev v športu.

V nadaljevanju smo predstavniki posameznih organizacij predstavili delovanje volonterjev v  svojih sredinah in opozorili na posamezna odprta vprašanja, ki se v zvezi s tem pojavljajo. Sam sem predstavil nekatere podatke, ki so bili zbrani v strokovni službi iz različnih dokumentov (MŠŠ, Slovenske Filantropije ter Športne unije Slovenije) in sicer:

-  Tradicijo volonterstva v Sloveniji ;
-  Trendi na tem področju – zmanjševanje števila volonterjev;
-  Količina volonterskega dela v povezavi s starostno, izobrazbeno ter socialno strukturo;
-  Faktorji, ki ljudi motivirajo in demotivirajo za volontersko delo ter
- Naša prizadevanja za volontersko delo skozi ustanovitev Kluba ambasadorjev prostovoljstva s specifičnimi nalogami.

Pripravil: Rado Cvetek

Project Administrative Handbook

Več: www.isca-web.org