• ŠUS PODAL PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA

  Novice 21.11.2013

  Pred dnevi je Športna unija Slovenije na pristojno ministrstvo poslala odzive in predloge o predlogu resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 -2023.  V času javne obravnave smo z dokumentom predstavili naše poglede za nadaljnji razvoj predvsem rekreativnega športa v Sloveniji.

  V nacionalnem programu podpiramo cilje o zvišanju deleža športno aktivnih prebivalcev Slovenije ter povečanje deleža tistih, ki se s športno vadbo ukvarjajo redno.

  V ŠUS-u vidimo priložnost nacionalnega programa športa 2014 -2023 v podpiranju izjemno bogate tradicije športne rekreacije, ki so dosegljivi le s široko podporo lokalnim športnim organizacijam. S tem bomo Slovenijo še približali samemu vrhu športno aktivnih držav.

  Vse našteto bo mogoče realizirati zgolj ob pogoju, da bosta športna rekreacija in področje športa za vse primerno prepoznani in podprti.

 • CELOVITA REŠITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA

  Novice 30.10.2013

  VABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. 06/2013:  Celovita rešitev informacijskega sistema

  Športna unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za celovito rešitev informacijskega sistema Športne unije Slovenije. 

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v tem vabilu k oddaji ponudbe ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

  Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do vključno 19. 11. 2013.

  Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si) ali v pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-6/2013), ki jo bo naročnik prejel do dne 19. 11. 2013.

  Vabilo (pdf)

 • 8. FORUM ŠPORTA ZA VSE - LJUBLJANA V GIBANJU

  Novice 21.10.2013

  IMG_2192_SmallKDAJ: 9. 11. 2013 ob 10. uri

  KJE: v Športni hiši Ilirija (Vodnikova cesta 155)

  KAJ: Forum, kot strokovno srečanje za izmenjavo praktičnih izkušenj bo namenjen poklicnim in ljubiteljskim športnim, zdravstvenim in turističnim strokovnjakom, prostovoljcem in vsem, ki delujejo v športnih, zdravstvenih, turističnih in drugih NVO povezanih s športom in rekreacijo, ki nadgrajujejo in iščejo nove rešitve na področju delovanja in povezovanja ter krepitve civilnega dialoga s pomočjo športa in rekreacije tako na nacionalni kot EU ravni.

  KLJUČNE TEME: Športna društva danes in jutri, Ljubljana v gibanju, Natečaj NAJ športno rekreativne vadbe.

 • DUŠAN OLAJ, PODJETNIK LETA 2013

  Novice 19.10.2013

  Dusan3Predsednik Nadzornega odbora Športne unije Slovenije, g. Dušan Olaj, je prejemnik prestižne nagrade Podjetnik leta 2013, ki jo podeljuje Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. Ta laskavi naslov si je pridobil za izjemne podjetniške dosežke, s podjetjem Duol d.o.o., pri razvoju inovativnih objektov - balonov za pokrivanje velikih površin v izjemnih klimatskih razmerah in razvoj podjetniške kulture na globalnih trgih s storitvami, ki pomenijo izjemnost, uspešnost, kakovost in tehnološki prestiž v svetovnem merilu.

 • OD NAS SE JE POSLOVIL NINO OŠLOVNIK

  Novice 18.10.2013

  Osebe-Oslovnik-NinoSporočamo vam žalostno vest, da nas je po hudi bolezni zapustil naš dolgoletni član, Nino Ošlovnik, predsednik Športnega društva Šoštanj, dolgoletni športni delavec, sodelavec in prijatelj.

  Športu je bil zapisan vse življenje. Poleg vodenja Športne zveze in Športnega društva Šoštanj je vrsto let je deloval tudi v društvu odbojkarskih sodnikov Žalec in kot član uprave OK Šoštanj Topolšica. Vodil je projekte podelitve priznanj najboljšim športnikom v občini in z vso zavzetostjo dneve rekreacije.

  Svojo pozitivno energijo in ljubezen do športa je širil tudi v okviru Športne unije Slovenija, pri izvajanju njenih projektov in širitvi njene prepoznavnosti.

  Ob izgubi našega člana izrekamo žalujočim iskrene sožalje. V spominu nam bo ostal kot zgledna, moralno plemenita in iskrena oseba, ki je vedno našla čas, da je svojo ljubezen do športa širila naprej.