• SKUPŠČINA ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

  Novice 14.08.2013

  Na podlagi 29. in 30. člena Pravil Športne unije Slovenijeskupscina

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

  skupščino Športne unije Slovenije, ki bo
  v soboto, 31. 08. 2013 ob 11. uri
  v prostorih Krajevne skupnosti Ižakovci
  (Ižakovci 72a, 9231 Beltinci)

   

 • Pisarne ŠUS na novem naslovu - Vodnikova 155

  Novice 07.08.2013

  Obveščamo vas, da so se pisarne Športne unije Slovenije s torkom, 6. 8. 2013 preselile na novo lokacijo. Odslej vam bo ekipa Športne unije Slovenije v času delovnih dni, med 8.00 in 16.00 na voljo na naslovu:

  Športna hiša Ilirija
  II. nadstropje
  Vodnikova 155

  1000 Ljubljana

 • KOMISIJA ZA OHRANJANJE IDENTITETE IN VREDNOT SOKOLSKIH DRUŠTEV IN TVD PARTIZAN NA SLOVENSKEM

  Novice 18.07.2013

  sokol_bezigrad

  Na prošnjo članic ŠUS smo podaljšali rok za oddajo kandidatur: 7. avgust 2013 (do 12. ure).

  Izvršni odbor ŠUS je na svoji zadnji redni seji dopolnil Pravilnik o delovnih, posvetovalnih in strokovnih organih IO ŠUS, tako da je ustanovil novo komisijo z nazivom Komisija za ohranjanje identitete in vrednot sokolskih društev in telesnovzgojnih društev Partizan na Slovenskem.

  Društva Sokol in TVD Partizan so konkretno zaznamovala preteklost ŠUS. Z željo, da se preteklosti ŠUS in društvom ter organizacijam, ki so zaznamovale to obdobje podeli poseben status in pomen v okviru sedanjega delovanja ŠUS se je ustanovila komisija, katera bo predvsem skrbela za ohranjanje identitete in vrednote sokolskih društev in telesnovzgojnih društev Partizan na Slovenskem. Pripravljala bo ustrezne strokovne, zgodovinske in druge predloge prispevkov, besedil in dogodkov ter sodelovala na svečanih in podobnih prireditvah, ki se dotikajo zgodovinskih korenin.

 • VKLJUČITE SE V NACIONALNO MREŽO ZDRAVO DRUŠTVO (2013 – 2017)

  Novice 18.07.2013

  IMG_2759_MediumŽelite prispevati k porastu organizirane, redne, strokovno vodene, ustrezno intenzivne in kakovostno strukturirane telesne vadbe v društvih, ki imajo ustrezno kadrovsko, finančno, pravno, računovodsko, informacijsko, medijsko in strokovno podporo?

  Storite to skupaj z nami in se nam pridružite v nacionalni mreži ZDRAVO DRUŠTVO.

 • ZAKON O NEPREMIČNINAH

  Novice 04.07.2013

  Predlagani Zakon o nepremičninah bi moral športnim objektom in površinam dodeliti poseben status z minimalno ali nično obdavčitvijo.

  Ministrstvo za finance je v petek, 28. junija zaključilo javno razpravo o predlogu Zakona o nepremičninah. Na javno razpravo se je pravočasno odzvala tudi Športna unija Slovenije, saj kot nacionalna predstavnica društev in drugih športnih organizacij, ki imajo tudi športne in podobne objekte ter površine v lasti, ne more podpreti zakona, ki bistveno posega v področje športne rekreacije in športa za vse katero že vrsto let zaradi vse splošne recesije in manjših razpoložljivih sredstev iz javnih virov omejuje delovanje športnih organizacij.

  Predlagani Zakon o nepremičninah bi v primeru sprejetja v Državnem zboru bistveno povečal stroške upravljanja objektov in površin v lasti društev in drugih športni organizacij, kar bi posledično pomenilo zmanjšanje kakovosti, kvalitete in kvantitete športnih programov za vse generacije. V določenih primerih bi lahko privedlo tudi do tega, da bi se športni objekti in površine celo zaprli, kar bi posledično drastično poseglo v kakovostno preživljanje prostega časa na mikro družbeni ravni.