Članstvo

Polnopravni status članice ŠUS društvom zagotavlja možnost koriščenja številnih ​organizacijskih, storitvenih in svetovalnih ​ugodnosti.

1. MOŽNOST SODELOVANJA V NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH ŠUS 
 • Slovenija v gibanju 365 
 • Veter v laseh 
 • Naravi prijazne športne počitnice
 • Zdravo društvo 
 • Festival aktivnega staranja
 • Zdravju prijazna organizacija
 • Active School Communities
 • European Fitness day
 • Move Week – Teden gibanja 
 • Flash Move 
2. KOMUNIKACIJA IN PROMOCIJA 
 • Predstavitev in promocija:
  • društev na spletni strani ŠUS
  • prireditev, vadb in izobraževanj članic v koledarju športno rekreativnih prireditev Slovenija v gibanju
 • Pomoč pri pripravi dopisov/prispevkov in vzpostavljanju stikov z/s:
  • mediji
  • zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami
  • občinami
  • podjetji
 • Ugodna ponudba za oblikovanje promocijskega materiala 
 • Ugodna ponudba za postavitev spletne strani, gostovanja in vzdrževanja spletne strani 
3. BREZPLAČNA STROKOVNA SVETOVANJA 
Na področju: 
 • prava in računovodstva za športna društva in zveze 
 • pridobivanja javnih virov financiranja 
 • dela z mediji 
 • vodenja športnih programov in organizacije dogodkov 
 • zdravega življenjskega sloga: prehrana, gibanje, izogibanje dejavnikom tveganja 
 • prostovoljskega dela 
 • vodenja in trženja športnih društev 
 • strokovnega kadra v športu 
4. IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE 
Sofinanciranje: 
 • usposabljanj: Vaditelj športne rekreacije, Vaditelj Zdrave vadbe in Organizator športne rekreacije na delovnem mestu 
 • obnovitve licenc Vaditelj športne rekreacije 
 • nakupa strokovne literature ŠUS 
 • seminarjev, tečajev in delavnic ŠUS 
5. POMOČ PRI FINANCIRANJU 
 • Možnost sodelovanja na vseh internih razpisih ŠUS ter ostalih slovenskih in mednarodnih razpisih kot izvajalci ali partnerji. 
6. ORGANIZACIJSKE UGODNOSTI 
 • Ugodna zavarovanja:
  • odgovornost vaditeljev
  • nezgodno zavarovanje vadečih
  • zavarovanje nepremičnin
 • Ugoden nakup športne opreme, rekvizitov in promocijskih oblačil iz ponudbe ŠUS 
 • Koriščenje prostorov ŠUS za seminarje, sestanke in druga neprofitna srečanja 
 • Izposoja:
  • opreme za športne prireditve in družabna srečanja (ciljni lok, stopničke za zmagovalce, seti klopi, odsevni brezrokavniki, mikrofoni idr.)
  • kombiniranega vozila – kombija ŠUS

 

Predstavitvena zloženka (pdf)