Naše dejavnosti

Športna unija Slovenije kot množična družbena organizacija športa za vse v Sloveniji združuje raznovrstne športne organizacije in posameznike iz celotne Slovenije, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo in športno vzgojo.

Dejavnosti Športne unije Slovenije so:
 
 • povezovanje športnih organizacij, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo in športno vzgojo ter drugimi oblikami športa,
 • sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami, strokovnimi institucijami in dejavniki iz drugih področij družbenih dejavnosti ter z zainteresiranimi partnerji iz gospodarstva in države,
 • vzgoja in dopolnilno izobraževanje ter izpopolnjevanje svojih strokovnih in organizacijskih kadrov za različne potrebe organizacije in njenih delov, da bi se tako lahko nenehno bogatila programska ponudba ter založništvo za te namene,
 • prirejanje nacionalnih in mednarodnih športnih srečanj, seminarjev, konferenc in kongresov ter drugih oblik obravnavanja strokovne tematike na področju športne rekreacije in  športne vzgoje,
 • zbiranje, publiciranje, distribuiranje strokovne in druge literature in dokumentov, ki zadevajo dejavnost Zveze,
 • sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih akcijah različnih organizacij, ki soustvarjajo in poudarjajo vlogo javnega mnenja v podporo športu za vse,
 • organiziranje srečanj in različnih oblik sodobnega športnega turizma,
 • sodelovanje pri izvedbi nacionalnih in mednarodnih kampanij v podporo športu za vse,
 • spodbujanje prostorskega načrtovanja in gradnje športnih objektov ter naprav ustreznih zmogljivosti in v skladu s sodobnimi okoljskimi standardi,
 • skrb za naravo pri vseh dejavnostih športa za vse,
 • spodbujanje proizvodnje kakovostne športne opreme in rekvizitov,
 • prizadevanje za čim večjo in dosledno etično uporabo množičnih medijev za podporo športu za vse,
 • sodelovanje in delovanje na področju primarne zdravstvene preventive,
 • sodelovanje in delovanje na področju socialnovarstvene dejavnosti,
 • sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami na področju promocije zdravega in okolju prijaznega športnega življenjskega sloga in
 • zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje svojih članov pri izvajanju njihove nepridobitne dejavnosti.