Vizija in poslanstvo

Vizija Športne unije Slovenije je postati vodilna športna zveza na področju športa za vse v Sloveniji in najboljša izbira vsakega posameznika ali organizacije za vsakodnevno gibanje.

Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo je bila ustanovljena 13. marca 1993, ko se je na skupščini preimenovala iz tedanje zveze Partizana Slovenije. Njene korenine segajo globje, vse tja do SOKOL-ov (Sokolska zveza), s čimer so povezane izkušnje in več kot 100-letna tradicija delovanja na področju športne rekreacije in športne vzgoje. Vseslovensko prepoznana družbena organizacija 'športa za vse' danes povezuje preko 160 športnih društev in zvez iz celotne Slovenije.

Vizija
Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s sorodnimi civilno družbenimi organizacijami omogočala nadaljnji razvoj področja 'šport za vse' v Sloveniji in zagotavljala podstat izvajanju programov športne rekreacije in športne vzgoje.

Poslanstvo
Športna unija Slovenije se bo pozicionirala kot najboljša izbira za partnerstvo, povezovanje in delovanje (v njenem okviru) društvom in zvezam na področju športne rekreacije in športne vzgoje na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Vrednote:
1.    Tradicija
2.    Povezovanje
3.    Solidarnost in vzajemnost
4.    Prostovoljstvo
5.    Znanje
6.    Pripadnost

Slogan
»Povezani v gibanju!«

Danes s sloganom »Povezani v gibanju!« izpostavljamo pomen gibanja za zdravje, dobro počutje in kvaliteto življenja.