Drugo srečanje partnerjev projekta Run4Diversity

Drugo srečanje partnerjev projekta Run4Diversity

  • 17.04.2023
  • Danes je potekalo drugo srečanje partnerjev na projektu Run4Diveristy, tokrat v virtualni obliki. Triletni Erasmus+ projekt bo težil k spodbujanju telesne dejavnosti na delovnem mestu skozi t.i. "run for diversity" dogodke, katerih cilj je spodbujanje vključenosti ob upoštevanje načela raznolikosti.

V sklopu srečanja je bila podrobneje predstavljena zasnova evropske študije, ki jo bodo pripravili na madridski univerzi UCJC (Universidad Camilo José Cela). Vključevala bo definicije osnovnih pojmov, kot so načelo raznolikosti in enakopravnosti na delovnem mestu, šport in telesna dejavnost. Pripravljene bodo analize stanja v posameznih državah s primeri dobre prakse in metodologijo za implementacijo projektnih aktivnosti.

Tekom projekta se bodo v letošnjem letu odvili trije t.i. »testni dogodki«, ki bodo organizirani po osnovnem konceptu dogodka Run4Diversity, z upoštevanjem načela raznolikosti in vključevanja vseh zaposlenih. Dogodki bodo osnova za implementacijo priročnika glede izvedbe športnih dogodkov s tem konceptom. Prihodnje leto bo sledila izvedba petih dogokov v različnih evropskih državah, enega izmed njih bomo organizirali tudi v Sloveniji.

Srečanja se je v imenu organizacije udeležila sekretarka za programske zadeve, Ana Radivo.