Spletno srečanje partnerjev projekta ICEHEARTS Europe

Spletno srečanje partnerjev projekta ICEHEARTS Europe

  • 23.03.2023
  • Danes so se preko spletne platforme Zoom srečali partnerji projekta #IceHearts, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske unije v okviru programa EU4Health.

Športna unija Slovenije je eden od enajstih partnerjev v evropskem projektu, katerega glavni cilj je ponuditi celosten športni program socialno ogroženim otrokom. Projekt bo pomagal izboljšati duševno zdravje in dobro počutje prikrajšanih mladih v Evropi prek vseevropske pobude, ki temelji na finskem modelu Icehearts. Današnji sestanek je bil namenjen predstavitvi modela IceHearts, ki ga na Finskem uspešno udejanjajo že dvajset let.

Breme duševnega zdravja in kriza v družbi, zlasti med mladimi, sta bila obsežno raziskana in potreba po intervencijskih programih je jasna iz osredotočenosti na duševno zdravje v delovni program EU4Health. Projekt ICEHEARTS Europe bo obravnaval več zdravstvenih težav, s katerimi se soočajo otroci in mladina v današnjem času: 

  • približno 20-25 % mladih trpi zaradi duševnih težav po COVID-19, 
  • dolgotrajni trend nezadostne telesne dejavnosti 80 % mladostnikov resno ogroža zdravje in dobro počutje otrok in mladostnikov.

Zato je projekt Icehearts Europe edinstveno pozicioniran za obravnavanje stičišč telesne dejavnosti, duševnega zdravja in telesnega zdravja ter prinaša koristi na vseh teh področjih. Icehearts je že opredeljen kot na dokazih temelječa in zelo uspešna najboljša praksa na Finskem. Icehearts Finland uporablja ekipne športe kot orodje za vključevanje otrok v socialno delo. Model zagotavlja dosledno dolgoročno podporo ranljivim otrokom. Vsako ekipo vodi mentor, ki izbrane otroke podpira v šoli, po šoli in doma že 12 let. V tim so izbrani otroci, ki potrebujejo posebno podporo in za katere je bilo zgodaj prepoznano tveganje socialne izključenosti. Otroci so izbrani v sodelovanju s strokovnimi delavci vrtca, šole in socialne službe. Otrokovi skrbniki se na koncu odločijo, ali bo otrok sodeloval v timskih aktivnostih in sprejel ponujeno podporo.

Iceheart Europe postavlja temelje za metodologijo Icehearts, ki se bo dodatno izpopolnila z mednarodnimi izmenjavami, prilagadila novim državam in njihovim kulturnim kontekstom ter pilotno testirala v številnih skupnostih po Evropi, tudi v Sloveniji. V projektu bomo sledili posebnim ciljem, nalogam, rezultatom in kazalnikom projekta za izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja prikrajšanih mladih v Evropi prek vseevropske pobude, ki temelji na finskem modelu Icehearts.


Cilji projekta so:

  • izdelati model in orodja za evropsko implementacijo Icehearts modela, 
  • izgradnja zmogljivosti v partnerskih organizacijah in organizacijah zainteresiranih strani za uvedbo Icehearts modela, 
  • pilotna implementacija razvitega modela Icehearts v 5 evropskih državah, tudi v Sloveniji, 
  • povečati evropsko ozaveščenost o Icehearts modelu in vključiti več držav in organizacij v uvajanje in razširitev omenjenega modela.

Za dodatne informacije o projektu lahko kontaktirate Mojco Markovič, sekretarko za mednarodne in nepremičninske zadeve na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.