Prvo srečanja mednarodnega projekta Run4Diversity

Prvo srečanja mednarodnega projekta Run4Diversity

  • 28.02.2023
  • Danes se je v Parizu zaključilo dvodnevno kick-off srečanje evropskega projekta Run4Diversity (R4D), med izvajalci katerega bo prihodnja tri leta tudi naša organizacija.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, njegov nosilec pa je Francoska federacija športa zaposlenih (La Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE). V projektu poleg naše sodeluje še sedem partnerskih organizacij iz cele Evrope. Srečanja v Parizu se je udeležil podpredsednik ŠUS, mag. Patrik Peroša. Na njem so se predstavniki partnerskih organizacij spoznali z namenom in cilji projekta ter poglavitnimi nalogami, ki jih čakajo v prihodnjih mesecih.

Projekt bo skozi spodbujanje športa med zaposlenimi/v podjetjih težil k trem glavnim prioritetam: prispevati k bolj zdravemu življenjskemu slogu, trajnostnemu razvoju in spodbujanju enakopravnosti zaposlenih. Projekt s svojimi cilji tako odraža prizadevanja evropske politike po osveščanju o pomembnosti spodbujanja telesne dejavnosti na delovnem mestu ter upoštevanju in vključevanju načela raznolikosti pri reševanju diskriminacijskih vprašanj.

Cilji projekta so:

  • skozi šport na delovnem mestu/v podjetjih spodbujati upoštevanje načela raznolikosti in socialne vključenosti zaposlenih ne glede na spol, medgeneracijske razlike ali invalidnost;
  • spodbujati telesno aktivnost zaposlenih in tako prispevati k zniževanju visoke stopnje telesne neaktivnosti v Evropi;
  • razviti model trajnostno naravnanega športnega dogodka za podjetja.

Osrednji del projekta bodo številni športni dogodki za podjetja/zaposlene, ki se bodo odvili v času Evropskega tedna športa. Zastavljeni cilji pa se bodo uresničevali tudi preko organizacije delavnic, okroglih miz in konferenc.