Natečaj za organizacije na področju športa - "Diversity award" 2023

Natečaj za organizacije na področju športa - "Diversity award" 2023

  • 31.01.2023
  • Evropska federacija športa za delavce in podjetja (EFCS) nadaljuje s podeljevanjem nagrade organizacijam iz vrst svojih članic, ki upoštevajo načelo raznolikosti in ga vključujejo v izvedbo svojih programov/aktivnosti na področju športa.

Nagrada "Diversity Award" je bila prvič podeljena leta 2016, med dosedanjimi prejemniki sta tudi članici ŠUS, ŠD Izlake in ŠD Partizan Škofja Loka.

Letos bodo nagrado namenili organizacijam iz držav članic z najboljšimi primeri dobrih praks vključevanja raznolikosti, pri čemer bodo upoštevali sledeče kriterije: spol, mladi, starejši, osebe s posebnimi potrebami in starši. 

Vlogo oziroma prijavo, podpisano s strani odgovorne osebe v društvu, je potrebno poslati po e-pošti na elektronski naslov companysport@efcs.org, in sicer najpozneje do 31. marca 2023.

Vlogi priložite excel obrazec z opisom dobrih praks v vašem društvu. Navedete lahko največ tri prakse, pri čemer posebej označite tisto, s katero želite tekmovati na natečaju. Vlogi priložite čim več foto in/ali video gradiva.

Odbor, zadolžen za pregled in evalvacijo prispelih vlog, bo nagrado podelil na zaključni slovesnosti športnih iger zaposlenih, in sicer 17. junija v mestu Bordeaux v Franciji.