Sestanek partnerjev Villages on Move GO na Finskem

Sestanek partnerjev Villages on Move GO na Finskem

  • 19.05.2022
  • V preteklih dneh so se partnerji Erasmus+ projekta Villages on Move GO na Finskem z namenom, da zaključijo razvoj produktov omenjenega projekta.

Na sestanku so partnerji precej pozornosti mamenili razvoju priročnika za športna društva, ki vsebuje informacijo o trajnosti športnih programov in športnih društev. Športni delavci, ki delujejo v manjših ruralnih športnih društev bodo tako lahko uporabljali priročnik in izboljšali delovanje svojega društva. Predstavniki Športne unije Slovenije so konstruktivno sodelovali v diskusiji ter s svojimi izkušnjami na področju vodenja športnih programov pripomogli k vsebini priročnika.

Organizator sestanka je v program vključil tudi izlet in ogled največjega Finskega jezera, kjer je možno v živo videti tjulne ter predstavitev športa Disc-golf.

Več informacij o samem projektu in vsa razvita orodja najdete na spletni strani projekta: https://www.villagesonmove.com/ ali kontaktirate vodjo projekta Mojco Markovič na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.